V načrtu razvojnih programov pet novih projektov s področja kmetijstva

Vlada je na seji odbora za gospodarstvo sklenila uvrstiti v načrt razvojnih programov pet novih projektov promocije s področja kmetijstva. Gre za promocijo medu, bučnega olja, kranjske klobase, jabolk in zelenjave.

Vseh pet projektov v skupni vrednosti 3,6 milijona evrov pa se bo financiralo iz evropskega proračuna. V načrt razvojnih programov 2022–2025 je vlada uvrstila programe promocije, ki so bili izbrani na javnem razpisu Evropske komisije za zbiranje predlogov za leto 2022, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Namen programa promocije evropskih shem kakovosti medu je večja informiranost uporabnikov in čebelarske stroke o pomenu in prednostih evropskih shem kakovosti v Sloveniji, povečanje števila certificiranih imetnikov shem kakovosti EU-ja, dvig povpraševanja po zaščitenih izdelkih in posledično povečanje skupnih prihodkov iz prodaje medu iz shem kakovosti. Triletni program v vrednosti 744.090 evrov bo izvajala Čebelarska zveza Slovenije.

Cilj programa promocije za dvig poznavanja štajerskega prekmurskega bučnega olja z zaščiteno geografsko označbo je ozaveščanje potrošnikov in trgovcev o avtohtonih kmetijskih proizvodih, proizvedenih pod zaščiteno geografsko označbo. Triletni program v vrednosti 852.928 evrov bo izvajala skupina Vrtovi panonski.

Program Zaščiteni proizvodi – najboljše iz Evrope

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav