V veljavi zakon za ureditev problematike posojil v frankih

Začel je veljati zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih za pogodbe, sklenjene med 28. junijem 2004 in 31. decembrom 2010.


Foto: BoBo
Foto: BoBo

Banke zakonu nasprotujejo in bodo na ustavno sodišče vložile pobudo za presojo njegove ustavnosti s predlogom za začasno zadržanje.

Po zakonu morajo banke v posojila v frankih, sklenjena med 28. junijem 2004 in 31. decembrom 2010, vključiti valutno kapico ne glede na stanje posojila. Ta se aktivira, ko znesek preostanka posojila zaradi spremembe menjalnega tečaja za več kot 10 odstotkov odstopa od zneska preostanka posojila, izračunanega po tečaju na dan črpanja posojila, ali ko višina anuitete zaradi spremembe tečaja za več kot 10 odstotkov odstopa od vrednosti anuitete, izračunane po tečaju na dan črpanja posojila.

Banke morajo v 60 dneh za obstoječe, že odplačane ali spremenjene posojilne pogodbe Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav