Večina dobička Elektra Maribor za dividende. Dva nova nadzornika.

Delničarji Elektra Maribor so na predlog SDH-ja odločili, da se od skoraj 3,7 milijona evrov bilančnega dobička za dividende nameni dva milijona evrov. Imenovali so tudi dva nova nadzornika, Marijo Šeme in Sama Logarja.


Foto: Radio Maribor/Tamara Zupanič Čučnik
Foto: Radio Maribor/Tamara Zupanič Čučnik

Na skupščini je bilo po pojasnilih iz podjetja zastopanih 87,75 odstotka osnovnega kapitala. Poleg Republike Slovenije z 79,9-odstotnim deležem ima 1,6 odstotka delnic še Kapitalska družba, skoraj 5,8 odstotka družbe je v lasti Pivovarne Laško Union, nekoliko večji lastnik je s 3,3 odstotka še Ampelus Holding.

Uprava, nadzorni svet proti delitvi dobička

Skupščina je potrdila nasprotni predlog Slovenskega državnega holdinga (SDH), ki upravlja državni delež, da se bilančni dobiček nekaj manj kot 3,7 milijona evrov uporabi tako, da se malenkost več kot dva milijona evrov nameni za izplačilo dividend, preostanek pa ostane nerazporejen. Predlog uprave in nadzornega sveta je bil, da bilančni dobiček ostane v celoti nerazporejen.

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav