Zasedal Svet Vlade RS za Slovence v zamejstvu

Na povabilo predsednice Vlade RS in predsednice Sveta Vlade RS za Slovence v zamejstvu mag. Alenke Bratušek je, 6. decembra 2013, v Ljubljani drugič v novi sestavi zasedal Svet Vlade RS za Slovence v zamejstvu. Njegovi člani so predstavniki organizacij avtohtone slovenske narodne skupnosti z bogatimi izkušnjami pri uveljavljanju skrbi za razvoj slovenske manjšine v sosednjih državah. Kot podpredsednica sveta je na seji sodelovala ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, Tina Komel.

 

Svet je danes razpravljal o dejavnostih slovenskih organizacij in društev v zamejstvu in ključnih problemih s katerimi se srečujejo ter se dotaknili vprašanja mladih in medgeneracijskega sodelovanja, ki je nujno za razvoj manjšine.

Člani sveta so se zahvalili slovenski vladi za aktivno in vztrajno podporo njihovim prizadevanjem, ki so zlasti v Republiki Italiji že obrodili sadove. Vsi so podprli, da je za obstoj slovenske narodne skupnosti ključnega pomena medsebojno sodelovanje, dobro sodelovanje in dobri odnosi matice z državami v katerih prebiva avtohtona slovenska narodna skupnost ter da je vključevanje mladih in naložba v mlade nujna za razvoj in obstoj slovenske manjšine. Člani sveta so se aktivno posvetili tudi vprašanju ohranjanja slovenskega jezika kateremu bodo v prihodnje namenili še večji poudarek.

Svet je prav tako je razpravljal in potrdil program dela Sveta Vlade RS za Slovence v zamejstvu v novem mandatu. Program dela zajema temeljni nalogi Sveta, kot sta obravnavanje odprtih vprašanj (ne)uresničevanja pravic avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah in seznanjanje z dejavnostjo in aktivnostmi slovenske manjšine ter izzivi s katerimi se sooča slovenska manjšina. Svet bo v sojem mandatu poglobljeno obravnaval tudi druga vprašanja, ki zadevajo manjšino in se nanašajo na področje šolstva in znanosti, področje kulture, področje gospodarstva, vprašanje mladih ter učinkov in posledic finančne in gospodarske krize na slovensko avtohtono narodno skupnost v sosednjih državah.

 

Besedilo: Urad

Podobne teme: