DUTB prodaja delnice in terjatve do družbe Merkur nepremičnine

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je na spletni strani objavila javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup delnic družbe Merkur nepremičnine in terjatev do te družbe.

Gre za skoraj 63-odstotni delež podjetja in terjatve v vrednost dobrih 13 milijonov evrov.

Predmet prodaje je 16.072 navadnih delnic z oznako MRNR izdajatelja Merkur nepremičnine iz Naklega. Delnice so vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-ju in v osnovnem kapitalu družbe predstavljajo 62,76 odstotka, v objavi navaja DUTB. Delnice so prosto prenosljive in se prodajajo le skupaj v celoti.

Slaba banka prodaja tudi vse terjatve, ki jih ima do Merkur nepremičnin in ki skupaj s pripadki in stranskimi pravicami na dan 21. julija znašajo 13,07 milijona evrov. Terjatve so regulirane s sporazumom o finančnem prestrukturiranju iz leta 2016 ter dvema aneksoma.

Terjatve in delnice DUTB-ja prodaja izključno skupaj.

Zainteresirani kupci morajo plačati varščino v vrednosti 200.000 evrov. Ponudbe morajo oddati najpozneje do 11. oktobra do 12. ure.

Družba Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav