Informacije

Redna zbirka 2020

Že 162 let Mohorjeva družba pripravlja Redno zbirko za naslednje leto, tokrat z letnico 2020. V zbirki, ki šteje pet publikacij osrednjo publikacijo tudi tokrat predstavlja Mohorjev koledar, ki obsega 200 strani in prinaša bolj ali manj standardno strukturo prispevkov z različnih področij našega življenja. Kot 169 večernica je tokrat izšla knjiga z naslovom Ujetnik svojega časa, ki jo je napisala Bernarda mrak Kosel. Gre za zgodbo neke gorenjske družine in njenega gospodarja, ki ga svetovni dogodki iztrgajo iz idiličnega podeželja in ga pahnejo v morijo prve svetovne vojne.…

Po Sloveniji z ugankami

Na poučen in izzivov polni izlet po Sloveniji nas s knjigo Z uganko v slovenski svet vabi avtorica knjige Alenka Konc Ambrožič. V knjigi nas avtorica na sprehod po slovenskih pokrajinah popelje na poseben način, brez kakršnih koli geografskih omejitev.…

Kako pridobiti slovensko državljanstvo – naturalizacija

Kako lahko definiramo oziroma kaj pomeni pojem »naturalizacija«?

Naturalizacija je sprejem tujih državljanov v slovensko državljanstvo na podlagi prošnje. Oseba postane slovenski državljan od trenutka, ko ji vročijo upravno odločbo in poda prisego o spoštovanju v slovenski ustavi utemeljenega svobodnega demokratičnega ustavnega reda.

 

 

Gre za enega izmed dveh najpogostejših načinov pridobitve slovenskega državljanstva (drugi je t.i. pridobitev »po rodu«, kar pravzaprav pomeni sprejem v državljanstvo od trenutka rojstva dalje, kjer je navezna okoliščina vedno ta, da je v trenutku rojstva osebe vsaj eden od staršev te osebe že imel slovensko državljanstvo).

Vsak izmed teh dveh temeljnih načinov pridobivanja …

Obveznosti plačevanja prispevka za posebne primere za tujce

Na DURSu so prejeli  vprašanje glede obveznosti plačevanja prispevka za posebne primere zavarovanja po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Ur. l. RS, št. 96/12, 39/13) za tujce, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo ali storitev za plačilo za slovensko pravno osebo in prihajajo iz držav, s katerimi ima RS sklenjene socialne sporazume. Odgovarjajo na podlagi pridobljenih pojasnil Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Prispevek za posebne primere zavarovanja po drugi alineji prvega odstavka 20. člena ZPIZ-2 se plačuje tudi od dohodkov tujcev, razen če tujec razpolaga s potrdilom A1 ali E101.

 

Obveznost zavarovanja …

Slovenija

Slovenija (uradno Republika Slovenija) je parlamentarna republika na skrajnem jugu Srednje Evrope in na skrajnem severu Sredozemlja. Država na zahodu meji na Italijo, na severu na Avstrijo, na severovzhodu na Madžarsko, na vzhodu in jugu na Hrvaško. Glavno mesto Slovenije je Ljubljana.

 

Pogled na tromostovje in Prešernov trg v Ljubljani. Foto: Primož Hieng

 

Uradni jezik je slovenščina, na območjih s strnjeno naseljenostjo prebivalstva italijanske oziroma madžarske narodne manjšine tudi italijanski oziroma madžarski jezik. Slovenija je razdeljena na občine. Ima površino 20.273 km². Nahaja se na stičišču alpskega, sredozemskega, panonskega in dinarskega sveta. Slovenska obala Jadranskega morja je dolga …

Slovenski potni list

Potni list je javna listina, ki slovenskemu državljanu služi za prehod državne meje ter dokazovanje njegove istovetnosti in državljanstva. Republika Slovenija je 28. 8. 2006 pričela z izdajo novih, biometričnih potnih listov (biometrični bodo tudi diplomatski potni listi, službeni potni listi in potni listi za tujce).

 

 

Biometrični potni listi vsebujejo nove zaščitne elemente, med katerimi je tudi brezkontakten čip, na katerem je shranjena fotografija imetnika potnega lista in podatki, ki so tudi sicer vidno zapisani v potnem listu. Novost novega potnega lista so še zapisi določenih podatkov v vseh uradnih jezikih Evropske unije in posebna mednarodno dogovorjena oznaka, …

Turistične informacije v Sloveniji

Če potrebujete informacije o posameznem kraju, nočitvah, znamenitostih in dogodkih boste najboljše informacije pridobili na 90 turistično informativnih centrih po vsej Sloveniji.V Turistično informativnih centrih vas bodo lokalni strokovnjaki opremili z vsemi potrebnimi informacijami, da bo vaše bivanje v Sloveniji kar najlepše.

V Piranu je turistični informacijski center na Tartinijevem trgu 2

 

TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTRI V SLOVENIJI:

STIC – Slovenski turistični informacijski center
Krekov trg 10
SI-1000 Ljubljana
Tel.: ++386 1 306 45 75; ++386 1 306 45 76
Faks: ++386 1 306 45 80
e-naslov: stic@visitljubljana.si
www.visitljubljana.com

TIC Ajdovščina
Cesta IV. Prekomorske 61 a
SI-5270 Ajdovščina
Tel.: ++386 …

Osnovne informacije o postopku uvoza blaga

Za blago, ki se uvaža v Republiko Slovenijo, je potrebno plačati carino in druge dajatve, ki se plačujejo pri uvozu (npr. davek na dodano vrednost, davek na motorna vozila, okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil).

Višina uvoznih dajatev je odvisna od uvrstitve blaga v kombinirano nomenklaturo, porekla blaga, carinske vrednosti in količine blaga. Za carinske formalnosti se blago pri uvozu uvršča v kombinirano nomenklaturo carinske tarife Evropskih skupnosti, kjer so za vsako vrsto blaga določene carinske stopnje, na podlagi katerih se obračunajo uvozne dajatve. Za pravilno uvrstitev blaga je potreben točen opis blaga. Če se npr. …

Po službo v Slovenijo

Vsak od nas se je že srečal z iskanjem zaposlitve. Vemo, da ni enostavna naloga. Kako pa si zaposlitev v Sloveniji najdejo tujci, migrantje? Verjetno imate kakšnega prijatelja, ki je prišel v Slovenijo ali pa ste sami priseljeni v Slovenijo ter ste si ob odločitvi, da boste živeli v tej naravno in kulturno bogati deželi postavili vprašanje: Kako najti zaposlitev? Mi bodo priznali šolska spričevala, ki sem jih pridobil z izobraževanjem v domovini? Kje lahko dobim informacije o vsem, kar me zanima?

Prvi koraki iskanja zaposlitve
Pri iskanju zaposlitve v Sloveniji se obrnite na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (http://www.ess.gov.si/tujci). …