Junija povečanje tujih neposrednih naložb v Sloveniji

Neposredne naložbe v Sloveniji so junija izkazovale 0,4 milijarde evrov pritoka kapitala, kar je več kot polovica skupnega pritoka v zadnjih 12 mesecih.

Njihov analitični prikaz po smeri naložbe je pokazal relativno visoko povečanje teh naložb, v zadnjih 12 mesecih so se te povečale za 1,3 milijarde evrov.

Medtem se slovenske neposredne naložbe v tujini v juniju niso veliko spremenile, v zadnjih 12 mesecih pa so se povečale za 0,7 milijarde evrov, je v najnovejši publikaciji Ekonomski odnosi Slovenije s tujino objavila Banka Slovenije.

Junija je bruto dolg do tujine znašal 50 milijard evrov, kar je 1,8 milijarde evrov več kot pred enim letom. V zadnjem letu so svojo zadolženost najbolj povečali centralna banka in s tujino kapitalsko povezana podjetja, država pa je zmanjšala zadolženost za 1,4 milijarde evrov. Skoraj polovica bruto zunanjega dolga je pripadala državnemu sektorju.

Saldo kapitalskega računa je bil junija skoraj izravnan, medtem ko je finančni račun izkazoval primanjkljaj v znesku 0,3 milijarde evrov. V tem mesecu ni bilo večjih izstopajočih transakcij, analitiki pa so omenili zmanjšanje obveznosti od dolžniških

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav