Znani obrazi

INTERVJU: Dr. Ervin B. Podgoršak

Študij fizike ste sprva obiskovali v Ljubljani, nato pa ste se leta 1968 preselili v ZDA. Kaj je botrovalo vaši odločitvi, da ste svoje življenje nadaljevali v tujini?

V Ljubljani sem leta 1968 diplomiral iz tehnične fizike. Takrat sem že bil poročen in z ženo Marjano sva imela sina Matjaža. Po diplomi sem skušal najti službo, pa žal nisem uspel. Sedeti doma in čakati na morebitno službo nisem hotel pa še nadaljevanje študija me je zanimalo. Navezal sem stike s profesorjem Cameronom z Wisconsinske univerze v Madisonu (država Wisconsin), strokovnjakom za termoluminescenco, ki je bila tema moje diplomske naloge v …

PREDSTAVITEV: prof. Franc Copf

 
Med domom in svetom

Francev rod po očetovi strani izhaja iz Šmarja pri Jelšah, po materini pa s Ptuja. Franc je bil rojen v Varaždinu (1931), saj se je njegov oče, po poklicu oficir in specialist za eksplozive, z družino večkrat selil po (pra)stari Jugoslaviji. Zato je tudi Franc obiskoval osnovno šolo v Kragujevcu, gimnazijo pa na Ptuju in v Mariboru. Medicino je študiral na medicinski fakulteti v Ljubljani, specializacijo pa je opravil v Mariboru in Ljubljani. Staršem Copf so se rodili trije sinovi, vsi zelo uspešni in prodorni, vsak na svojem področju. Dva brata sta zelo uspešna podjetnika …

Minister, ki zaupa mladim

Vsaka generacija se zgraža nad mladino. Pa vendar niso bili mladi še nikoli tako dobri, kot so sedaj, jih občuduje minister za šolstvo. Res, da so drugačni kot prejšnje generacije, a so bolj humani. V družbo vnašajo več demokratičnosti, humanosti in solidarnosti.

»Slovenci smo le eni, zato moramo držati skupaj«
Dr. Milan Zver je letos obiskal rojake v Argentini. Pravi, da se je v tej čudoviti deželi mudil drugič v življenju in da je navdušen nad strpnostjo tamkaj živečih Slovencev. Zlasti mlajše generacije se zavedajo potrebe po sožitju in živijo po načelu, da smo Slovenci le eni, zato moramo držati …

PREDSTAVITEV: Dr. Vasko Simoniti


Karierna pot

Kulturni minister Vasko Simoniti se je rodil 23. marca 1951 v Ljubljani. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 1977 diplomiral iz filozofije, leta 1989 pa pridobil doktorski naziv. Je redni profesor za zgodovino novega veka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ter avtor številnih znanstvenih in strokovnih del s tega področja.

Raziskuje slovensko zgodovino od 16. do 18. stoletja, predvsem problematiko turških vpadov in obrambe pred njimi, vprašanja zgodovinopisja in polpretekle zgodovine. S Petrom Štihom je napisal novejšo poljudnoznanstveno Slovensko zgodovino do razsvetljenstva, ki je širšemu občinstvu sintetično predstavila nove poglede na starejšo zgodovino slovenskega prostora. …

INTERVJU: Andrej Logar

 
Kakšna je vaša življenjska pot? V Ženevi smo vas srečevali že v devetdesetih letih.

V Ženevi sem bil v letih 1993-1997 namestnik veleposlanika slovenskega stalnega predstavništva pri OZN. Ob osamosvojitvi Slovenije sem že delal na ministrstvu za zunanje zadeve. Pred tem sem bil v jugoslovanski diplomaciji, na Švedskem. Po vrnitvi s Švedske me je minister Rupel poklical, če bi se pridružil njegovemu timu, ki je bil takrat relativno skromen. Postal sem njegov prvi šef kabineta. Skupaj sva preživela celotno obdobje borbe za mednarodno priznanje Slovenije. Že avgusta 1991 sva začela potovati skupaj po svetu in obiskala prek 70 držav.…

INTERVJU: Dragutin Mate – minister za notranje zadeve

 
Prve delovne izkušnje ste si nabirali s poučevanjem na gimnaziji Poljane v Ljubljani. So vam izkušnje, ki ste si jih pridobili med poučevanjem, koristile tudi pri vašem nadaljnjem delu?

Povedati moram, da sem bil takrat zelo mlad, ravno sem končal fakulteto. Intenzivno sem iskal službo, zato sem prošnje pošiljal na veliko naslovov. Nekako po naključju sem zašel v šolo. Ko sem začel s poučevanjem, mi je zelo prav prišlo znanje pedagogike in andragogike, ki smo si ga pridobili na fakulteti. Poučeval sem obrambo, torej predmet, ki ga dijaki niso jemali preveč resno. Bila pa so to ravno leta 1989 …

INTERVJU: Dragoljuba Benčina, veleposlanica RS v Berlinu

 
Izkušnje z delom v tujini ste si pridobili že zelo mladi. Takoj po končani Pravni fakulteti v Ljubljani ste se zaposlili na Zveznem sekretariatu za zunanje zadeve v Beogradu. Kam pa vas je nato vodila vaša poklicna pot?
 
Že od nekdaj sem si želela delati v diplomaciji. V začetku osemdesetih let, ko sem končala študij na Pravni fakulteti, je pot do diplomacije vodila prek takratnega Zveznega ministrstva v Beogradu. Imela sem štipendijo Republike Slovenije, tako sem se leta 1974 odpravila v Beograd in tam tudi opravila pripravništvo, diplomatske izpite in izpite iz jezikov. Dve leti pozneje sem odšla …

INTERVJU: Dr. Zvone Žigon

 
Cleveland velja za mesto, kjer izven Slovenije biva največja skupnost Slovencev. Ocene o številu pa so si zelo različne, saj se gibljejo med 40.000 in 100.000. Kakšno je po vašem mnenju najbolj realno število?

Med popisom prebivalstva v letu 2000 je v Ohiu 49.500 oseb obkrožilo slovenski narodnostni izvor. Nekateri ocenjujejo, da slovenska skupnost šteje med 80.000 do 100.000 ljudi, vendar so te številke zelo relativne. Gre bolj za to, koliko je dejansko navzoča slovenskost v nekem kraju. Najpomembnejše je dejstvo, da je tu slovenstvo še kako živo, čeprav je bila asimilacija zelo močna. Glede na navedene številke je …

INTERVJU: Borut Pahor

 
Gospod Pahor, najprej iskrene čestitke ob zmagi na letošnjih parlamentarnih volitvah. Državna volilna komisija (DVK) je sedaj tudi uradno potrdila rezultate letošnjih volitev, na podlagi katerih ste Socialni demokrati dobili 30,45 odstotka glasov volivcev. Glede na to, da ste bili ob objavi neuradnih rezultatov takoj po nedeljskih volitvah precej zadržani in rekli, da boste zmago proslavili, ko bo DVK potrdil uradne rezultate, me zanima, če je bilo praznovanje prešerno?

Praznovanja še ni bilo, saj so v polnem teku priprave na odgovornosti, ki me čakajo, če mi bo podeljen mandat za sestavo in vodenje vlade. V tem trenutku še ne …

INTERVJU: Miro Petek, predsednik Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu

V prejšnjem mandatu državnozborske Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu ste bili njen podpredsednik, sedaj njen predsednik. Ali lahko za naše bralce na kratko predstavite področje delovanja, naloge, zadolžitve in pristojnosti tega parlamentarnega telesa?

Komisija obravnava problematiko Slovencev v zamejstvu in po svetu. Pomembno je, da imamo v tem mandatu za to področje (po sprejetju zakona o Slovencih v zamejstvu in po svetu) svojega ministra, saj bomo tako lažje spremljali življenje, problematiko, bivanje Slovencev, ki živijo zunaj meja Slovenije. Kot komisija bomo spremljali, kaj se aktualnega dogaja v zamejstvu in po svetu, in zakonodajo, ki se …