Na davčni konferenci v Portorožu tudi o novem strateškem svetu za davke

Davčna konferenca, ki se je v organizaciji Slovenskega inštituta za revizijo začela danes v Portorožu, poteka v znamenju ugotovitve, da vlada lani ni izpeljala davčne reforme.

Državna sekretarka na ministrstvu za finance Katja Božič je poudarila, da iščejo čim širši družbeni konsenz, zaradi česar zdaj ustanavljajo tudi strateški svet za davke.

Strateški svet bo strokovno svetovalno telo pod okriljem ministrstva za finance, k sodelovanju pa so in še bodo povabili strokovnjake z davčnega področja in predstavnike posameznih delodajalcev in delojemalcev. To telo naj bi pomagalo ministrstvu pri oblikovanju korenitih sprememb, ki bodo nato še predmet širšega usklajevanja, zlasti s socialnimi partnerji, je pojasnila Božič.

Ob tem je poudarila, da sodelovanje predstavnikov delodajalskih organizacij in sindikalnih central v strateškem svetu ne bo nadomestilo siceršnjega dialoga v okviru Ekonomsko-socialnega sveta.

Državna sekretarka je tudi prikazala mednarodno primerjavo podatkov o deležu posameznih dajatev v bruto domačem proizvodu, ki kaže, da je bila Slovenija leta 2021 po obremenitvi z davki in prispevki pod povprečjem EU-ja. V vrh, na drugo mesto med 27 državami, se je uvrstila le pri prispevkih za socialno

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav