NAPOVED: 16. Primorski kulturni dnevi

Program:

ponedeljek, 21. oktober 2013, 18.00

RAZSTAVA Ivana Žerjala

Zveza Bank, Celovec

Soprireditelj: Zveza-Bank

glasbeni okvir: Joahim Nanut – violina

 

torek, 22. oktober 2013, 18.00

                                   Okrogla miza na temo

»ZASTOPANOST MANJŠIN V JAVNOPRAVNIH TELESIH IN MANJŠINSKA POLITIKA«

                                   Tischlerjeva dvorana

Sodelujejo:

Igor Gabrovec, deželni svetnik SSk in podpredsednik deželnega sveta Fjk

dr. Angelika Mlinar, NEOS, poslanka v državni zbor, članica Zbora narodnih predstavnikov

Damijan Terpin, deželni tajnik Slovenske skupnosti

mag. Vladimir Smrtnik, predsednik Enotne liste, občinski svétnik občine Bistrica na Pliberkom

Soprireditelji: Narodni svet koroških Slovencev, Enotna lista, Slovenska skupnost, Svet slovenskih organizacij

 

sreda, 23. oktober 2013

                                   9.00 branje Davida Bandlja na Višji šoli v Št. Petru

                                   11.00 Predstavitev publikacij v Tischlerjevi dvorani

David Bandelj, ODHOD (Mladika 2012)

Martin Jevnikar: SLOVENSKI AVTORJI V ITALIJI (izšla v okviru projekta Jezik Lingua); knjigo bo predstavila prof. Marija Cenda

Peter Stres, DR. ANTON GREGORČIČ (1852 – 1925)

Dr. Anton Gregorčič, prvi slovenski poklicni politik na Goriškem, dolgoletni deželni in državni poslanec ter namestnik deželnega glavarja. Ima velike zasluge za slovensko šolstvo na goriškem.

Sandro Quaglio– BISIDE NA TRAKU ZA OTROKE (knjiga predstavlja 31 starih obrti iz Rezije (2011)

Luigia Negro in Sandro Quaglia –  Biside ta-na trako – Besede na traku (knjga je katalog muzeja rezijanskih ljudi)

 

Glasbeni okvir: Silvana Paletti (pesmi v rezijanščini)

 

po kosilu pogovor za slovenski spored ORF, nato ogled Drabosnjakovega muzeja na Kostanjah

                                                          

četrtek, 24. oktober 2013, 10.30

                        Lutkovna predstava »Štirje fantje muzikantje«

Nastopa skupina »O´Klapa“ Slovenskega pastoralnega središča Gorica

            Tischlerjeva dvorana v Celovcu

 

 

petek, 25. oktober 2013, 11.00

                        PREDSTAVA za otroke »Heidi«

                        (Johanna Spyri), priredba in režija Lučka Susič

                        Stara pošta na Ziljski Bistrici

                        Nastopa Slovenski oder iz Trsta

Soprireditelj: SPD Zila

 

sobota, 26. oktober 2013, 19.30

DOBER VEČER, SOSED

Kulturni dom Dobrla vas

Nastopajo:

            Srčki

            MePZ Srce

            Sängerrunde St. Thomas am Zeiselsberg

MoPZ Štmaver

Soprireditelj SPD Srce

           

nedelja, 27. oktober 2013, 9.30

SV. MAŠA z glasbo tržaških skladateljev

Nastopa: Mešani cerkveni pevski zbor sv. Jernej z Opčin pri Trstu

farna cerkev Podgorje

Soprireditelj: fara Podgorje

 

 

 

 

ponedeljek, 28. oktober 2013, 18.00

Srečanje glasbenih šol (SCGV Emil Komel Gorica, Glasbena matica Trst, Glasbena matica podružnica Tomaža Holmarja v Kanalski dolini, Slovenska glasbena šola na Koroškem)

Tischlerjeva dvorana v Celovcu

Soprireditelja: Slovenska glasbena šola na Koroškem, SKD Celovec

 

sobota, 2. november 2013,19.30

»Umor v Vili Roung« (Achille Campanile), prevod Marinka Počkaj, režija Franko Žerjal

gostuje Dramska družina F. B. Sedej iz Števerjana

farni dom v Selah

Soprireditelj: KPD Planina

Podobne teme: