NAPOVED: Srečanje organizacij Slovencev s Koroške, avstrijske Štajerske, Madžarske in Hrvaške

Tako kot znotraj narodne skupnosti je tudi med bližnjimi manjšinami potrebna povezovanje in sodelovanje. V to je prepričana SKGZ, ki že veliko let vlaga v ta koncept precejšnjo pozornost. To velja tako s sosednjimi manjšinami v obmejnem prostoru, v prvi vrsti z italijansko narodno skupnostjo v Istri ter s furlansko skupnostjo v deželi Furlaniji Julijski krajini, kot s slovenskimi manjšinskimi organizacijami v sosednjih državah Republike Slovenije. Krovna organizacija je bila med prepričanimi pobudniki slovenske manjšinske koordinacije Slomak, ker se je zavedala pomembnosti takih in podobnih stikov in sodelovanja.

 

 

V ta namen bo SKGZ gostila predstavnike krovnih organizacij Slovencev s Koroške, avstrijske Štajerske, Madžarske in Hrvaške. Srečanje bo v petek, 25. oktobra v Trstu. Osrednji dogodek obiska bo v popoldanskem času (ob 16.00) v Gregorčičevi dvorani v Trstu (Ul. Sv. Frančiška 20). Na okrogli mizi z naslovom: »Slovenci iz Avstrije, Italije, z Madžarske in Hrvaške: vizija prisotnosti«, bodo nastopili predsedniki  in predstavniki Zveze slovenskih organizacij Marjan Sturm, podpredsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Nanti Olip, predsednik in podpredsednica Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernard Sadovnik in Zalka Kuchling, predsednica Društva člen 7 za avstrijsko Štajersko Susanne Weitlaner, predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem Jože Hirnök, predsednik Zveze slovenskih društev na Hrvaškem Darko Šonc ter predsednika Sveta slovenskih organizacij in SKGZ Drago Štoka in Rudi Pavšič. Okrogle mize se bodo udeležili še državni sekretar Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Boris Jesih, predsednik Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in o svetu Državnega zbora RS Danijel Krivec in deželni odbornik za kulturna in manjšinska vprašanja FJK Gianni Torrenti. Javno srečanje bo vodil in povezoval Jure Kufersin.

Predstavniki krovnih organizacij iz treh sosednjih držav se bodo sestali tudi s predsednico vlade Dežele Furlanije Julijske krajine Deboro Serracchiani, v Narodnem domu pa se bodo srečali z dijaki slovenskih višjih srednjih šol. Skupno srečanje manjšinskih predstavnikov v Trstu bo tudi priložnost za razmišljanje o bodočem medsebojnem sodelovanju med krovnimi organizacijami.

Ob prisotnosti državnega sekretarja Borisa Jesiha in predsednika Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in o svetu Državnega zbora RS Danijela Krivcabodo predstavniki manjšinskih organizacij obravnavali tudi nekatere aktualne tematike, v prvi vrsti vprašanje odločitve slovenske vlade, da bo za prihodnje leto vidno zmanjšala prispevke slovenskim ustanovam in organizacijam. Poleg tega pa bo gotovo tekla beseda tudi o pripravah na zasedanje Sveta za manjšine, ki ga bo predsednica slovenske vlade Alenka Bratušek sklicala v kratkem v Ljubljani.

 

Besedilo: SKGZ Slovenska kulturno-gospodarska zveza

Podobne teme: