Ne zamudite: Meje slovenskega kulturnega prostora

Vabimo Vas, da se udeležite 13. strokovno-znanstvenega posveta KO NI VEČ MEJA, Meje slovenskega kulturnega prostora. Namen simpozija je utrditi občutenje povezanosti Slovencev z vsega slovenskega jezikovnega
področja  in  skozi  občutje  povezanosti  in  enotnosti  v  jezikovnem  in  zgodovinskem  pogledu
krepiti samozavest in identiteto pripadnikov slovenske manjšine. Osrednja tema tokratnega
simpozija  bo  posvečena  mejam  slovenskega  kulturnega  prostora.  Pri  tem  bomo  poskušali
vključiti  čim  več  različnih  vidikov.  Govorili  bomo  o  tradiciji  preučevanja  zamejskega  in
obmejnega  prostora,  čezmejnem  povezovanju  ter  vzdrževanju  skupnega  slovenskega
kulturnega prostora.

 

Posvet bo potekal v torek, 25. novembra 2014 z začetkom ob 10.00 uri, v prostorih
Svetovnega slovenskega kongresa na Cankarjevi cesti 1/IV v Ljubljani.

 

Besedilo: Svetovni slovenski kongres

PROGRAM:

10:00 – 11:30  Raziskovanje slovenskega kulturnega prostora
Moderator: Franci Feltrin
Predavatelji:
–  Stane Granda: Slovenstvo med centrom in periferijo
–  Sonja Novak Lukanovič: Devet desetletji raziskovanja narodnostne problematike na Inštitutu
za narodnostna vprašanja
–  Samo Kristen: Skupni slovenski kulturni prostor in koncept manjšinskih kulturnih avtonomij iz
sredine dvajsetih let dvajsetega stoletja
–  Danijel  Grafenauer:  Dr.  Julij  Felaher  (1895  –  1969)  in  njegova  prizadevanja  za  narodnostni
obstoj koroških Slovencev
–  Zaira  Vidau:  Raziskovanje  Slovencev  v  Italiji.  Razvoj,  izzivi  in  perspektive  slovenskega
kulturnega prostora ob 40. obletnici Slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI

11:30 – 12:30  Odmor

12:30 – 14:30  Sedanje stanje in prihodnost kulturnega prostora
Moderator: Janez Stergar
Predavatelji:
–  Susanne Weitlaner: Slovenski kulturni prostor na avstrijskem Štajerskem  
–  Marjan Sturm: Slovenski prostor v mirovni regiji Alpe-Jadran
–  Nanti Olip: Prisotnost slovenščine v javnosti na avstrijskem Koroškem
–  Sergij Pahor: Šola in manjšine
–  Rudi Merljak: Drugačnost Slovencev – in stanje slovenskega naroda kot njena posledica
–  Dejan Valentinčič: Ali matica čuti zamejstvo, ali zamejstvo čuti matico
–  Peter Kovačič Peršin: Problemi pri uresničevanju enotnega slovenskega kulturnega prostora

Podobne teme: