Vabilo: Sodelovanje za prihodnost

Vabimo vas, da se nam od 18. 6. 2014 do 21. 6. 2014 pridružite na večdnevnih dogodkih, ki jih organizirata Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU iz Ljubljane in Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto ob novomeškem Tednu kultur in zakljucku projekta Poklicne migracije Slovencev v prostor nekdanje Jugoslavije: od naseljencev do transmigrantov.

 

 

Prireditve bodo organizirane v Ljubljani in Novem mestu.

 

Besedilo: Marina Lukšič Hacin,predstojnica ISIM ZRC SAZU

             

PROGRAM:

Sreda,  18.  6.    Novo  mesto
20.00  Odprtje  razstave
Nekoč  :  Danes  :  Jutri  –  Slovenska  društva  v  jugoslovanskem  prostoru
Kraj:  Kulturni  center  Janeza  Trdine,  Novi  trg  5,  Novo  mesto

Četrtek,  19.  6.  Ljubljana  in  Novo  mesto
9.00–16.30  Mednarodni  strokovni  posvet
Pomen  društvenih  dejavnosti  in  mednarodnega  kulturnega  sodelovanja  za  Ljubljano  (Medkulturno
sodelovanje za prihodnost: društva narodnih skupnosti iz  jugoslovanskega  prostora v Sloveniji in
slovenska  društva  v  drugih  delih  jugoslovanskega  prostora)
(9.00-10.00  Registracija)
Kraj:  Atrij  Znanstvenoraziskovalnega  centra  SAZU,  Novi  trg  2,  Ljubljana

16.30–17.00  Predstavitev  knjig
Priseljevanje  in  društveno  delovanje  Slovencev  v  drugih  delih  jugoslovanskega  prostora:
zgodovinski  oris  in  sedanjost
Iz  jezika  v  jezik:  antologija  sodobne  manjšinske  in  priseljenske  književnosti  v  Sloveniji
Kraj:  Atrij  Znanstvenoraziskovalnega  centra  SAZU,  Novi  trg  2,  Ljubljana

19.00  T eden  kultur  –  Slovenski  dan
Kraj:  Hiša  kulinarike,  Glavni  trg  30,  Novo  mesto

Petek,  20.  6.    Ljubljana  in  Novo  mesto
10.00–17.10  Mednarodna  znanstvena  konferenca
Poklicne  migracije  in  priseljenska/manjšinska  kulturna  produkcija  v  državah  jugoslovanskega
prostora
Kraj:  Prešernova  dvorana  SAZU,  Novi  trg  4,  Ljubljana

17.00–22.00  T eden  kultur  –  Zaključna  prireditev
Kraj:  Novi  trg,  Novo  mesto

Podobne teme: