Nov odbor slovenskega kluba Adelide

Slovenski Klub Adelide je 10. avgusta 2008 izvolil nov odbor društva:

Tomo Leš – predsednik
Milan Vrabec – podpredsednik
Maria Bunderla – tajnica
Danica Kaluža – blagajnik
Člani odbora: Magda Kodele, Magda Rother, Rudi Perkovič, Lyn Perkovič, Anton Bunderla, Milka Sapač, Ernest Sapač, Marjan Pistor, Karin Pistor, Anica Strgar in Branko Kreševič.

 

Želimo vam veliko uspeha.

Za ogromen prispevek k ohranjanju slovenske kulturne dediščine v Južni Avstraliji pa se zahvaljujemo prejšnjemu odboru in njihovim družinam, ki so jim pri tem vedno stali ob strain.

Adrian Vatovec

 

Podobne teme: