Nova porazdelitev sredstev vzbuja zaskrbljenost

Potreba po večjem sistemskem sodelovanju, ovrednotenju vloge krovnih organizacij in same Koordinacije ter problem finančnih sredstev so bili glavna tema razgovorov, ki sta jih imela koordinatorka in tajnik Slomaka Susanne Weitlaner in Jure Kufersin z ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazdom Žmavcem in njegovimi sodelavci. Nedavna porazdelitev sredstev je pustila za seboj precej zaskrbljenosti in bo povzročila marsikateri organizaciji velike težave pri njenem delovanju. Zato so sklenili, naj se septembra meseca skliče posebna konferenca, na kateri bolje opredeliti kriterije in prioritete za novo kvaliteto sistema financiranja. Pred tem bo odbor Slomaka o tem razpravljal na svoji seji v začetku junija.

 

Predstavniki Slomaka so ponovno podčrtali nujnost večje vloge samega ministra in Urada znotraj slovenskih vladnih institucij, s čimer se je strinjal tudi sam minister, ki si želi, da bi Urad postal prava in konkretna operativna vez med zamejskimi organizacijami in raznimi vladnimi in nevladnimi ustanovami, ki se v Sloveniji posredno ali neposredno ukvarjajo z manjšinskimi vprašanji. Glede našega prostora je bil govor, med drugim, tudi o nujnosti pozitivne rešitve problemov Primorskega dnevnika in podružnice NLB na Opčinah.

Srečanja se je udeležil tudi predstavnik NSKS Nanti Olip, ki je podal krajše poročilo o zanimivem srečanju manjšinskih organizacij iz cele Evrope, ki je bilo pred nedavnim v Flensburgu na nemško danskem manjšinskem območju.

 

Besedilo: Slomak, Trst, 13. maja 2014

Podobne teme: