Povezovanje in pretok znanja sta še bolj pomembna v času kriz

VIII. KONFERENCA SLOVENSKIH ZDRAVNIKOV IZ SVETA IN SLOVENIJE

Svetovni slovenski kongres je 6. in 7. junija 2013 organiziral VIII. Konferenco slovenskih zdravnikov iz sveta iz Slovenije, ki je potekala v prostorih Zdravniške zbornice Slovenije v Ljubljani. Častni pokrovitelj konference je bil predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, organizirali pa smo jo v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenje, Slovenskih zdravniškim društvom ter Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Mariboru.

 

 

Predsednica programskega odbora je bila prof. dr. Metka Zorc, dr.med., ki je pozdravila udeležence in posebne goste konference v širši domovini in poudarila, da skozi niti, ki jih tke Svetovni slovenski kongres, ostajamo povezani v ideji, znanju in veselju za dobrobit naših ljudi ter izrazila zadovoljstvo, da lahko nadaljujemo idejo povezovanja strokovnjakov iz domovine in tujine. To idejo gojimo in predajamo naprej mlajšim strokovnjakom, saj sta povezovanje in pretok znanja še toliko bolj pomembni v času kriz, ki jih prestajamo.

Konference se je udeležilo 150 ljudi iz Slovenije, Avstrije, Italije, ZDA in Argentine. Navzoče je nato pozdravil predsednik SSK, dr. Boris Pleskovič. Goste iz domovine in tujine pa so svojo prisotnostjo in pozdravom počastili tudi predsednik Zdravniške zbornice Slovenije, Andrej Možina, dr.med., prim., ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, Tina Komel, predsednik Slovenskega zdravniškega društva, prof. dr. Pavel Poredoš, dr.med. in predsednica odbora za zdravstvo v Državnem zboru, Alenka Jeraj.

 

Več si preberite v reviji Moja Slovenija 9/2013

Besedilo: Sonja Avguštin Čampa

Foto: Arhiv SSK

Podobne teme: