Delo prof. dr. Ernesta Petriča k problematiki narodnih manjšin

1. Bil je v službi na Inštitutu za narodnostna vprašanja (INV) v Ljubljani (1961 – 1965).
2. Njegova bibliografija obsega preko 300 enot, od tega za narodnostno in manjšinsko problematiko pomembna:

Knjige:
Mednarodno pravno verstvo narodnih manjših (Maribor 1976), za katero je dobil takratno nagrado za znanstveno delo; ugledni teoretik manjšinskega verstva Theodor Veiter jo je označil za  “derreit wohl gründlichstes ethnisher (nationaler) Minderheiten«;
 
Pravni položaj slovenske manjšine v Italiji
(Trst, 1980), (izšla tudi v italijanščini).

Pravica narodov do samoodločbe (Maribor 1987), ki je bila pomembna ob utemeljevanju pravice Slovencev do samoodločbe v borbi za neodvisnost l. 1989/90.

Zadnja knjiga letos, ugledna založba Brill/Nijhoff (ZDA – Holandija), Foreign Policy – from Conception to Practice.

Skupaj 8 knjig v slovenščini, angleščini, italijanščini, albanščini o mednarodno pravni problematiki manjšin ter mednarodnih odnosih in zunanji politiki.

V Naših razgledih že l. 1962 o manjšinski problematiki.
Prispevki prof. dr. Ernesta Petriča k problematiki narodnih manjšin

3. Bil dolga leta v organih INV in SLORI, v Znanstvenem inštitutu v Celovcu ter v mednarodnem inštitutu za narodnostna vprašanja in regionalizem (INTEREG, München).

4. Na INV, kjer je bilo prvo delovno mesto, sodeloval z osebnostmi kot prof. Dr. F. Zwitter, J. Feldcher, prof. Dr. J. Pleterski, dr. L. Ude (starejši), Lavo Čermelj, D. Druškovič, spoznal koroške osebnosti: dr. J. Tišler, dr. F. Zwitter, dr. J. Inzko.

5. Delovanje na Dunaju (veleposlanik):
Ureditev problemov Koroških Slovencev, vključno dvojezični napisi (t. I. Karnerjevi predlogi);
Enotnost Koroških Slovencev ter skupno nastopanje njihovih krovnih organizacij;
Ureditev problema Radio 2.

6. Osnovno v karijeri:
– Doktoriral l. 1965 iz problematika “pravica do domovine” – še vedno aktualno v zvezi z “etničnim čiščenjem” in manjšinsko problematiko;
– Sodelavec INV v Ljubljani (1961 – 65);
– Profesor na FDV (1965 vse do l. 2000). Še vedno predava v manjšem obsegu oz. Sodeluje na FDV, EPF, FDŠ. Predaval (kot gost) na številnih univerzah v Evropi, Indiji in ZDA, imel l. 2008/09 tudi tečaj na Dunajski diplomatski akademiji in 3 leta (1983 – 86) na Univerzi v Adis Abebi;
– Bil član Izvršnega sveta, t. I. Slovenske liberalne vlade Staneta Kavčiča (1967 – 72);
– Državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve (1997 -2000);
– Veleposlanik: Indija (in Nepal), ZDA (in Mehika), OZN-New York (in Brazilija), Avstrija (in OVSE, IAEA, UNIDO, UN – Dunaj). Bil sploh prvi veleposlanik, ki ga je l. 1993 RS imenovala;
– Bil član Sveta guvernerjev IAEA (Mednarodna organizacija za atomsko energijo) na Dunaju, 2005-2007 in mu predsedoval l. 2006-2007);
– Delal kot ekspert pri vladah Kolumbije (1972), Iraka (1975), v Etiopiji.

Je član (od 2007 in ji predsedoval l. 2008) Komisije za mednarodno pravo (lahko le trije člani iz t. I. Vzhodne Evrope, vključno z RF). Ta komisija pripravlja za OZN predloge novega mednarodnega prava. L. 2012 mu je dalo ob ponovni izvolitvi glas kar 169 držav od 192 članic OZN; dobil je od vseh največ (po več kot 20 glasov več od kandidatov ZDA, RF, Anglije, Francije itd.).

Od l. 2012 član 9 članskega svetovalnega odbora za nominiranje in predlaganje sodnikov Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) v Haagu, kar je izjemno ugledna funkcija in priznanje njegovi strokovnosti in osebni integriteti.

Od l. 2008 sodnik in od 2010 predsednik Ustavnega sodišča RS.

Glavna odlikovanja in priznanja:
 
– nagrada Sklada Borisa Kidriča za znanstveno raziskovalno delo (1977)
– priznanje IFIMES (International Institute for Middle-East and Balkan Studies) za življenjsko delo
– Jugoslovansko: Orden dela z zlatim vencem
– Slovensko: Zlati red za zasluge
– Avstrijsko: Gross Goldene Ehrenzeichen am Bande
– Ameriško: Meritorious Service Medal (State of Colorado)
– častni občan Občine Bled.

Besedilo: MS
Foto: Danijela Mišić

 

Podobne teme: