SDH naj bi nameraval prodati Telekom in državni delež v Savi

Vlada je potrdila letni načrt upravljanja kapitalskih naložb države za leto 2022. V nejavnem delu načrta naj bi bilo predvideno tudi preverjanje možnosti prodaje Telekoma Slovenije in prodaje državnega deleža v družbi Sava.


Foto: Radio Koper/sajko-turizem
Foto: Radio Koper/sajko-turizem

Vlada soglaša z letošnjim načrtom upravljanja kapitalskih naložb v lasti države. Slovenski državni holding pa je pripravil tudi posebni del poročila s poslovnimi načrti družb, ki ni dostopen javnosti.

SDH naj bi v nejavnem delu načrta upravljanja predvidel razmislek v smeri možnosti prodaje Telekoma in Save. Sava je po doslej veljavni strategiji turizma predvidena kot najpomembnejši člen državnega turističnega holdinga, saj je lastnica turističnega podjetja Sava Turizem.

Doslej je namreč veljalo, da bo država okrepila lastniške deleže v turističnih podjetjih in jih združila pod eno streho v državnem turističnem holdingu. Načrt upravljanja SDH za leto 2022 pa predvideva tudi drugačne možnosti. Med njimi je odprodaja podjetja Sava, ki ima številne hotele in bazene na Obali, Bledu in v vzhodni Sloveniji, je za Radio Slovenija poročala

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav