18. Tabor slovenskih otrok na Jesenicah

Programske vsebine na 18. Taboru slovenskih otrok:

 

• šola slovenskega jezika in kulture (v skupinah glede na predznanje slovenščine)

• spoznavanje okolice in ogled Jesenic (vodeni ogled)

• ustvarjalne delavnice (likovna, delavnica plezanja, lokostrelstvo, odkrivanje fosilov)

• srečanja s sodobnimi rokodelci in domačo obrtjo danes

• pogovori o aktualnih temah med mladimi

• družabne in športne igre, trilobitlon, šotorjenje (1 noč, ni obvezno)