Andrej Rozman Roza med Slovenci v Pragi

Sveže, blago vino je rose,
zjutraj je na travi rosa;
v koledarju je slavil Martin,
v Pragi pa igral nam Rozman Roza!

 

Z zadovoljstvom poročam o zelo prijetnem druženju z Andrejem Rozmanom Rozo, ki smo ga bili deležni v Pragi na martinovo in večer po njem. Umetnikov čas smo si razdelili otroci in tisti, ki to po letih nismo več. V ponedeljek zvečer je v osnovni šoli »Vesela šola« z Gravževim dnevom in drugimi biserčki iz svoje bogate ter neskončno duhovite bere pesmi za otroke polno uro zabaval udeležence dopolnilnega pouka slovenščine, ki ga v Pragi vodi gospa Helena Poche.  Del programa je bilo tudi bliskovito branje ene cele knjige. J Otroci so bili z Rozo takoj »na ti«, kar je najboljši  dokaz, da je bilo srečanje takšno, kot smo si lahko samo želeli.

 

 

Nič manj zabavno ni bilo naslednji večer v kletnem gledališču Literarne kavarne Řetĕzova, kjer se je zgodil »Že spet obisk«, s tipično rozovskimi satiričnimi popevkami prepleteno »predavanje« o jezikovnih in življenjskonazorskih določilnicah slovenske identitete. Lovec Roza nam je ob glasbeni spremljavi volka Gorana Završnika med drugim povedal tudi, kako je s tem, da Slovenci v obrisih svoje domovine tako radi prepoznavamo kokoš.

Predstava je navdušila tudi po izvedbeni plati. Tukajšnja prevajalka, slovenistka dr. Hana Mžourkova je poskrbela za prevod v češčino, tako da je Roza precejšen  del »predavanja« izvedel kar v Haškovem in Havlovem jeziku (ki ga, povedano mimogrede, tudi sicer zelo solidno obvlada), slovensko povedani del besedila pa je bil projiciran na platno. No, na miniaturnem odru je zasvetila še ena zvezda, saj je bil nanj za vlogo bralca dubbinga poklican (tudi zanj samega nenapovedano!) slovlitovcem najbrž že dokaj dobro znani Radek Novák.  Predstava je trajala dobro uro, velik del petdesetglave publike pa je po njej svoje zadovoljstvo še vsaj dvakrat tako dolgo izražal v navzkrižnih klepetih ob svetomartinskih in hmeljarskih dobrotah s pulta slovenističnim prireditvam naklonjene kavarne gostiteljice.

Rozinteater se je naslednji dan odpeljal v Brno, kjer je zvečer sledil nastop v organizaciji tamkajšnjega slovenskega lektorata, češko-slovaška turnejica pa se v petek zaključuje s predstavo v Bratislavi.

Odlično izvedeno in sprejeto gostovanje v češki in moravski prestolnici so omogočili JAK – Javna agencija Republike Slovenije za knjigo, tukajšnje slovensko veleposlaništvo in Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik z ljubljanske Filozofske fakultete. Vsem najlepša hvala!

Na koncu bi rad posebej podčrtal le še včasih kar spregledano dejstvo, da tega in marsikaterega izmed prijetnih srečanj, ki jih pripravljamo na lektoratih slovenščine po svetu, kljub finančni podpori pravkar omenjenih inštitucij ne bi bilo, če bi sodelujoči nanja namesto z entuziazmom in željo po širjenju dobre energije gledali z ekonomsko računico. Naj vseprisotna in razširjajoča se kriza denarja in vrednot tega navdušenja nikar ne pokonča!

 

Besedilo: Iz Prage z lepimi pozdravi Andrej Šurla

Podobne teme: