Cankarjeva tribuna 2013

Cankarjeva tribuna 2013a

09.05.2013 ob 18.00 se je v Ovalni dvorani Mestnega sveta Sarajevo zgodila že tradicionalna Cankarjeva tribuna kot tretji dogodek v okviru Cankarjevih dnevov 2013 in hkrati obogatitev projektu „Dani Kantona Sarajevo“.

Tribuna je potekala v organizaciji Slovenskega kulturnega društva Cankar in Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU iz Slovenije. Na tribuni so nastopili gostje iz Slovenije in domači gostje iz Sarajeva:
•    mag. Metka Lokar ( Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana)
•    dr. Ranko Mirić (Prirodno – matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu)
•    dr. Nusret Drešković (Prirodno – matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu)
•    dr. Damir Josipovič (Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana)

Na tribuni sta bili prisotni dve zanimivi temi in sicer:
•    „Poklicne migracije Slovencev v prostor nekdanje Jugoslavije: Od naseljencev do transmigrantov“ in
•    „Migracijska situacija v Bosni in Hercegovini po letu 1991: Izzivi za prihodnost“.

V prvem daljšem delu so gostje obravnavali omenjeni temi z različnih vidikov, v drugem delu pa so se vključili poslušalci in dejansko nam je vsem skupaj zmanjkalo časa, še veliko bi lahko povedali eden drugemu. Teme so bile poučne in zanimive in naši gostje prav tako. Po tej poti se zahvaljujemo našim gostom iz Ljubljane in Sarajeva in mimogrede razmišljamo, da bi z gosti sodelovali še na kakšnem projektu.

Besedilo in foto: Samo Čolak

Več v reviji Moja Slovenija 6/2013

Podobne teme: