Dogodki v zamejstvu: Drabosnjakovo priznanje prejel Štefan Kresnik

Knežji kamen

Ponovimo, da bo drevi, v sredo, 12.6.2013 ob 20.30 bo v Prosvetnem domu na Opčinah predstavitev knjige Nine Lončar »Kominform in tržaški Slovenci, Odnosi med komunisti v coni A STO 1948-1952«. Sodelujejo: Ivo Jevnikar, Jože Pirjevec, Stojan Spetič, Drago Štoka ter Rafko Dolhar.

Pravkar, v sredo, 12.6.2013 ob 19.00 se je v češki prestolnici Pragi pričel štiridnevni 6. mednarodni festival »Evropski pesniki v živo«, in sicer s predstavitvijo dveh novih knjig slovenske poezije ter z nastopom dveh zamejskih ustvarjalcev: goriškega slovenskega avtorja Jurija Paljka ter koroško-graške slovenske pesnice in igralke Rezke Kanzian, ki bo v soboto, 15.6.2013 ob 15.00 sodelovala tudi na avtorskem branju na gradu Krakovec v okrožju Rakovník. Glavni organizator tokratne slovenske predstavitve je na Češkem živeči novinar, publicist in urednik Peter Kuhar.

V četrtek, 13.6.2013 ob 18.00 se bo na Slovenskem znanstvenem inštitutu na Dunaju (Seilerstätte 2) celodnevni zgodovinarski seminar zaključil s predstavitvijo diplomskega dela mag. Johanne Buch »Bauernalltag an der Schnittstelle dreier Kulturen. Das Leben der Familien Gallob und Mertel im Alpen-Adria-Raum im 19. und 20. Jahrhundert“. Na rokopisni zapuščini sloneče delo o življenju na gorski kmetiji Ojc v Rutah pri Bekštanju in domačiji Pranger v Zmotičah (kjer je bilo središče slovenskega kulturnega življenja) bo predstavila prof.dr. Marija Wakounig. Ob tem lahko opozorimo na povzetek naloge mag. Buchove, ki je bil objavljen na straneh 78-82 „Bulletin – Geschichtsverein für Kärnten“ za prvo polletje 2013.

V četrtek, 13.6.2013 ob 19.30 bo v k&k centru v Šentjanžu v Rožu Slovenska prosvetna zveza podelila Drabosnjakovo priznanje likovnemu pedagogu, slikarju in kiparju Štefanu Kresniku ter organizatorju Koroške likovne kolonije mladih Lojzetu Gobcu, obema zaslužnima za dolgoletno spodbujanje likovne dejavnosti mladih koroških Slovencev; lavdatorja bosta Tomaž Ogris in Karl Vouk; glasbeni okvir: Šentjanški tamburaši in vokalna skupina „Klika“; moderacija: Emil Krištof.

V petek, 14.6.2013 ob 19.00 bo v Domu prosvete v Tinjah okrogla miza “Pravni položaj slovenske narodne skupnosti v Avstriji po rešitvi vprašanja krajevnih tabel”. Sodelujejo eminentni strokovnjaki: koroški slovenski odvetnik mag. Rudi Vouk, sekcijski vodja Urada zveznega kanclerja mag.dr. Gerhard Hesse, vodja Biroja za mednarodno pravo veleposlanik dr. Helmut Tichy, članica deželne vlade Južne Tirolske ter podpredsednica SVP in FUENS dr. Martha Stocker ter upok. univerzitetni profesor mednarodnega prava, koroški rojak dr. Gerhard Hafner kot moderator.
V petek, 14.6.2013 ob 19.30 bo v Mozatrovi dvorani dunajske Koncertne hiše v okviru večdnevnega festivala ob 100-letnici Zveze avstrijskih skladateljev (Österreichischer Komponistenbund – ÖKB) na večeru sodobnih sevropskih skladateljev tudi »Flute Concerto« (koncert za flavto, 2010), delo slovenskega avtorja Dušana Bavdka (*1971), predavatelja kompozicije na ljubljanski Akademiji za glasbo. Več na www.skica.at , http://www.komponistenbund.at/festival-100-jahre-oekb/ ter www.dusanbavdek.com .
V petek, 14.6.2013 ob 20.00 bo v gospodarskem centru v Selah na slavnostni prireditvi (koncert in ples) “Praznujemo 60 let Pevskega društva Sele” poleg koroških pevcev in glasbenikov nastopil tudi ansambel Saša Avsenik iz Slovenije. Obhajanje jubileja se bo nadaljevalo v nedeljo, 16.6.2013 ob 10.00 v farni cerkvi v Selah, in sicer s krstno izvedbo “Spominske maše 2013” skladatelja Roman Verdela; izvedli jo bodo člani mešanega pevskega zbora PD Sele ter člani Slovenske filharmonije iz Ljubljane.
Od petka, 14.6. do torka, 20.8.2013 bo v Koroškem pokrajinskem muzeju v Slovenj Gradcu (Glavni trg 24/II) na ogled razstava »150 let Koroške železniške proge« z gradivom zbirke dr. Jurija Simonitija (fotografije, žigi, znamke, makete vlakov).
V soboto, 15.6.2013 ob 10.00 se bo v ateljeju akademskega slikarja Mirka Malleja v hiši Kluba koroških Slovencev v Ljubljani pričela delavnica za izdelavo umetniškega papirja z reciklažo; delavnico – ki jo podpira avstrijski Kulturni forum v Ljubljani – bo vodila koroška mojstrica Cili (Cäcilia) Regouz.

V soboto, 15.6.2013 ob 17.00 bo v Pavlovi hiši – Pavelhaus v štajerski Potrni/Laafeld štajersko-koroško srečanje pevskih zborov in glasbenih skupin, kjer se bodo predstavili: koroški kvintet Rožanski muzikanti, skupina pevskega društva Mureck/Cmurek in zbor Pavlove hiše; zapeli bodo slovenske in nemške pesmi.
V soboto, 15.6.2013 ob 19.00 bodo v Domu krajanov v Okiču pri Boštanju na Dolenjskem slovesnost ob 175-letnici rojstva pesnika Antona Umeka – Okiškega (Okič 12.6.1838 – Sr. Trušnje pri Velikovcu 15.7.1871), avtorja zbirke »Pesmi« (1865), 1866-71 profesorja slovenščine, nemščine in klasičnih jezikov na celovški gimnaziji, Janežičevega uredniškega pomočnika ter od sept. 1869 do prezgodnje smrti tudi urednika celovškega lista »Besednik«.
V soboto, 15.6.2013 ob 20.00 bo v Kulturnem domu Ledince/Ledenitzen slavnostni koncert ob 30-letnici skupine »Akzent«, na katerem bodo nastopili še domači zbor »Jepca«, glasbenik Tonč Feinig in ansambel »Podokničarji«.
V nedeljo, 16.6.2013 ob 10.00 bo v župnjski cerkvi Šmihel pri Pliberku z jubilejno mašo proslavilo svoj častitljivi 120-letni jubilej pevsko društvo »Gorotan«, ki je od vsega začetka tudi cerkveni zbor v Šmihelu.

V nedeljo, 16.6.2013 ob 17.00 bo v nekdanjem Hotelu Obir v Železni Kapli “Hotel Obir Reception” – Check Out, zaprtje čezmejne razstave z literarnim branjem Gustava Januša in ob  glasbeni spremljavi harmonikaša Thomasa Nečemra. Več na  0043 650 9800400 ali na hotelobir@galerievorspann.com .

Besedilo: Janez Stergar, Klub koroških Slovencev v Ljubljani in Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana,

Podobne teme: