Erika Köleš Kiss – zastopnica Slovencev v madžarskem parlamentu

Erika Köleš Kiss - zastopnica Slovencev v madžarskem parlamentu

Na parlamentarnih volitvah, ki so 6. aprila potekale po novi zakonodaji, so manjšine na Madžarskem volile tudi svoje zastopnike v parlament, ki šteje 200 poslancev namesto dosedanjih 386 . Slovenci na Madžarskem so za svojo zastopnico izvolili Eriko Köleš Kiss, profesorico Srednje strokovne šole Bela III v Monoštru. Erika Köleš Kiss je tudi podpredsednica Državne slovenske samouprave in predsednica Slovenske samouprave Monošter – Slovenska ves.

 

Erika Köleš Kiss – zastopnica Slovencev

 

Večina od trinajstih manjšin na Madžarskem, ima v novem parlamentu svoje zastopnike, ker za izvolitev narodnostnih poslancev niso imele dovolj glasov, in sicer 10 do 15 tisoč, zakonodaja pa ne dovoljuje skupnega kandidata več manjšin, kot denimo na Hrvaškem. Slovenskih volivcev je v Porabju in po celi Madžarski okoli 3 tisoč, enako tudi srbskih. Za volitve za narodnostne zastopnike so se morali pripadniki manjšin posebej registrirati, kar je hkrati pomenilo, da so lahko glasovali še za strankarskega poslanca, ne pa tudi za posamezno stranko.

Narodnostni zastopniki bodo spremljali delo parlamenta in njegovih teles, dobili bodo logistično podporo kot poslanci, nimajo pa pravice glasovanja. S to, rekli bi polovično rešitvijo, se je Madžarska izognila zagotovilom iz prejšnjih let, ko so tudi najvišji državni voditelji obljubljali zagotovljene poslanske sedeže v parlamentu na enak način, kot ju imata v slovenskem državnem zboru italijanska in madžarska manjšina vse od takrat, ko je postala Slovenija samostojna država.

Več o parlamentarnih volitvah na Madžarskem in o tem, kako si je zamislila svoje delo zastopnica Slovencev v parlamentu, pa v tiskani številki revije Moja Slovenija.

 

Besedilo in foto: Ernest Ružič

Podobne teme: