Izšel je DOM št. 5 / Izdaja 15. marca 2014

V tej številki / In questo numero

V OSPREDJU / IN PRIMO PIANO

Pametne rešitve za dvojezično šolanje

Soluzioni sensate per l’insegnamento bilingue

 

UVODNIK / EDITORIALE

Msgr. Marino Qualizza: »Papežev glas tudi za Benečijo«

Mons. Marino Qualizza: «Le parole del papa anche per la Slavia»

 

VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA

Revna cerkekv za vse ljudi v stiski

Una chiesa povera per i poveri

 

ZGODOVINA IN KULTURA / STORIA E CULTURA

Cent’anni fa l’inizio della grande guerra

Pred stotimi leti začetek prve svetovne vojne

 

POGLOBIMO IN PREMISLIMO / APPROFONDIAMO E RIFLETTIAMO

Jezikovne manjšine opravičujejo avtonomijo dežele FJk

Le minoranze linguistiche alla base dell’autonomia della Regione Fvg

 

NEDIŠKE DOLINE / VALLI DEL NATISONE

Diakon Pantarotto pastoralni pomočnik v farah

Don Pantarotto diacono permanente nelle valli del Natisone

 

Stoletnica prve svetovne vojne. Spomin naj bo v znamenju miru med narodi

Centenario della prima guerra mondiale. Il ricordo sia all’insegna della pace tra popoli

 

Ivo Jevnikar: »Rai bo stalno poročala o Slovencih na Videnskem«

Ivo Jevinikar:«La Rai parlerà regolarmente degli sloveni della provincia di Udine»

 

TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE

Nasce a Taipana la prima rete di imprese montane

V Tipani prva mreža gorskih podjetij

 

REZIJA / RESIA

Nadškof Mazzocato je bil na pastoralnem obisku v Reziji

L’arcivescovo Mazzocato in visita pastorale a Resia

 

KANALSKA DOLINA/ VAL CANALE

I soldi della minoranza per restaurare le facciate degli edifici

Na Trbižu obnova fasad z denarjem za Slovence

 

POSOČJE / VALLE DELL’ISONZO

Turistična ponudba zapira vrata v Zgornjem Posočju

Porte chiuse all’offerta turistica nell’Alta valle dell’Isonzo

 

ŠPORT / SPORT

Tudi letos Planinska družina Benečije ponuja bogat program

Anche quest’anno ricco programma della Planinska družina

 

Na spletni strani www.dom.it vsaki dan novice in prireditve

Sul sito www.dom.it ogni giorno notizie ed eventi

Dom je na Facebooku. Postani naš prijatelj

Dom è su Facebook. Diventa fan della pagina

Dom je tudi na Twitterju @RedazioneDom

Dom è anche su Twitter. Seguici @RedazioneDom

Podobne teme: