Izšel je DOM št. 22 / Izdaja 15. decembra 2013

V tej številki / In questo numero

 

DARILO BRALCEM / IN REGALO

Beneški dnevnik 2014

Agendina 2014

 

V OSPREDJU / IN PRIMO PIANO

Božič je še naprej dan vsega veselja

Il Natale continua ad essere un giorno di grande gioia

 

UVODNIK / EDITORIALE

Nova grafična podoba Doma

Nuova grafica per il Dom

 

VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA

Papež Frančišek in jezikovne manjšine

Papa Francesco e le minoranze linguistiche

 

ZGODOVINA IN KULTURA / STORIA E CULTURA

Toponomastika občine Prapotno

Toponomastica del comune di Prepotto

 

POGLOBIMO / APPROFONDIAMO

Emil Cencig je bil prav poseben človek

Don Emilio Cencig era una persona speciale

 

BOŽIČU NAPROTI / VERSO IL NATALE

Msgr. Mateucig: “Naj naši ljudje ostanejo doma, saj se brez korenin ne živi lepo”

Mons. Mateucig: “La gente rimanga nei paesi, perché senza radici non è un buon vivere”

 

Tudi letos v vaseh lieške župnije obhajajo Devetico božično

Anche quest’anno la novena di Natale nei paesi della parrocchia di Liessa

 

NEDIŠKE DOLINE / VALLI DEL NATISONE

Učimo kako pripraviti kuhane štrukje

Ecco come si preparano gli “štrukji” lessi

 

Slovenci in Furlani so temelji avtonomije

Sloveni e Friulani: fondamenti dello statuto speciale del Fvg

 

Po slovensko na vseh cestah, na avtobusih in na pošti

Bilinguismo visibile su strade, autobus e in posta

 

TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE

V Bardu in Tipani pogrešajo širokopasovno internetno povezavo

Lusevera e Taipana senza la banda larga internet

 

REZIJA / RESIA

Affreschi e pitture murarie che raccontano la storia

Freske, ki govorijo o zgodovini Rezije

 

KANALSKA DOLINA/ VAL CANALE

Lingue locali prima ricchezza e futuro della Valcanale

Večjezičnost je za Kanalsko dolino velika prednost

 

POSOČJE / VALLE DELL’ISONZO

Sodelovanje krepi promocijo in razvoj Posočja in Benečije

La collaborazione rafforza la promozione e lo sviluppo del Posočje e della Benecia

 

ŠPORT / SPORT

Buoni piazzamenti per Real Pulfero e Savognese

Real Pulfero in Savognese se solidno držita na lestvici

 

Na spletni strani www.dom.it vsak dan novice in prireditve.

 

Podobne teme: