Kompetenčni center za jugovzhodno Evropo – težišče prihodnega dela bo slonelo na sodelovanju z Bosno in Hercegovino

V sredo, dne 11. 12. 2013 je AACC (Alpsko jadranskega centra za čezmejno sodelovanje) v svojih poslovnih prostorih v Celovcu izvedel svojo redno skupščino, katere so se udeležili člani iz Avstrije in Slovenije.

 

Predsednik Bernard Sadovnik je v svojem poročilu izpostavil štiriletno uspešno delovanje centra, še posebej na področju čezmejnih projektov med Avstrijo in Slovenijo. Ena glavnih pozornosti je slonela na mreženju in sodelovanju občin iz Slovenije in Koroške. Ravno tako je uspelo zagotoviti nekaterim avstrijskim podjetjem prodor na trge v Sloveniji in drugi državah bivše Jugoslavije. Navzoči člani AACC so pozdravili uspešno sodelovanje AACC z deželo Koroško in koroperacijsko pogodbo, ki sta jo že leta 2012 sklenila in podpisala Kanton Sarajevo in AACC.

V prihodnje se bo AACC še bolj osredotočil kot kompetenčni center za jugovzhodno Evropo na institucionalno sodelovanje regij in občin v tem prostoru. V ospredju teh prizadevanj je kooperacija z Bosno in Hercegovino, še posebej s Kantonom Sarajevo. Temu primerno je Skupščina AACC soglasno izvolila v novi Upravni odbor poleg bivšega predsednika Vlade Županije Posavine Mije Matanovića (sedaj poslanec v zveznem parlamentu), še bivšega predsednika vlade Kantona Sarajevo Fikreta Musića ter predsednika društva avstrijsko – bosankega prijateljstva, dr. Nedžada Ajnadžića. V Upravnem odboru bosta tudi v prihodnje sodelovala župana Ferdinand Vouk (Vrba) in Franc Mužič (Brda).

Kot predsednik in njegov namestnik sta bila ponovno potrjena Bernard Sadovnik in bivši generalni intendant ORF Gerhard Weis. Generalni sekretar ostaja mag. Filip Warasch.

 

Besedilo: Bernard Sadovnik

Podobne teme: