Rudi Pavšič čestital Ingrid Sergaš

Predsednik Rudi Pavšič je v imenu Slovenske kulturno-gospodarske zveze čestital Ingrid Sergaš ob prevzemu pomembne odgovornosti na čelu Generalnega konzulata v Trstu. V nadaljevanju ji je napisal:

 

»Vodstvo Generalnega konzulata prevzemate v času, ki ga zaznamujeta velika gospodarska in obenem kriza vrednot in velike zmede. Globalizacijski procesi, ki so sami po sebi lahko tudi velika priložnost za vse nas, so osvetlili tudi tiste bolj senčne strani, ki so sad napačnega vrednotenja družbenih prioritet, ki ne morejo sloneti le na ekonomskem uspehu v okviru dokaj egoističnega kapitalističnega sistema. Obstajajo še druge družbene vrednote, za katere se moramo vsi potruditi in jih postaviti v ospredje kot vodilo novih, pravičnejših družbenih sistemov.

Prihajate v Trst v času, ko se odnosi med državama Italije in Slovenije izboljšujejo in nakazujejo boljšo bodočnost. Predsednika obeh vlad sta pokazala, da pravilno razumeta čas in strateško pozicijo obeh držav v Evropi, ki se širi proti jugovzhodu. Prepričan sem, da bo dialog med sosedama, ki se mora razširiti tudi na druge države tega območja, rodil pozitivne rezultate za celotno območje, ki se v tem času spominja 100-letnice prve svetovne vojne, zato da se ne bi take in podobne napetosti ponovile v bodočnosti.

Prihajate v času, ko je krmilo Dežele FJk prevzela levosredinska uprava s predsednico Deboro Serracchiani na čelu. Že od vsega začetka je guvernerka pokazala, da namerava obrniti stran v odnosu do sosednje Republike Slovenije in do same narodne skupnosti. Pri SKGZ-eju to cenimo in si prizadevamo, da bi na kateri koli način prispevali k temu procesu povezovanja in skupnega načrtovanja. In v tem kontekstu bo vloga generalne konzulke še kako pomembna, saj predstavlja nekakšno stalno vez v tem procesu sodelovanja.

V to razmišljanje sodi tudi vprašanje slovenske narodne skupnosti v Italiji. Iz dosedanjih zadolžitev dobro poznate naš položaj, naše problematike in naša pričakovanja. Prepričan sem, da bomo odslej v še bolj intenzivnem sodelovanju sposobni najti rešitve ob skupnem prizadevanju za dobrobit celotne naše skupnosti in da bomo znali ustvariti najboljše pogoje za nadaljnje sodelovanje med Slovenkami in Slovenci, ki živimo v tem perspektivnem predelu skupne Evrope.«

 

Trst, 20. decembra 2013

 

Podobne teme: