Poziv iz zamejstva glede zaprtja podružnice v Opčinah

Predsednik SKGZ Rudi Pavšič je v zvezi z napovedanim zaprtjem podružnice NLB na Opčinah pri Trstu, potem ko je že pred časom posegel tudi pri predsednici vlade Alenki Bratušek, poslal dopis ministru RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazdu Žmavcu. Med drugim mu je napisal: »V medijih beremo, da gre za nepreklicno odločitev Upravnega odbora banke, ki zaradi prestrukturiranja podjetja se namerava odpovedati tudi edini podružnici v Italiji oz. v zahodni Evropi in se pri tem sklicuje na zahteve Evropske komisije.

 

Ta poslovalnica se je iz Milana preselila v Trst leta 1999. Na slovesnem odprtju novih prostorov na Opčinah leta 2010 je bil prisoten slovenski prvi minister Borut Pahor, ki je tedaj pohvalil ambicije slovenskega finančnega koncerna. Po samih štirih letih pa je postala ta podružnica nestrateška, kljub temu, da po več kot desetih letih pozitivnih rezultatov je prvič imela negativno bilanco v letu 2012 in to ne zaradi slabe gospodarnosti temveč zaradi visokih rezervacij. Niti en mesec po koncu leta 2012 je bila že uvrščena med nestrateške dejavnosti in je bila njena dejavnost omejena.

Kljub razumevanju za hudo krizo, ki je prizadela slovenski bančni sistem, prepričano dvomimo v umestnost zaprtja te podružnice, saj po naši oceni je pomembna tako iz komercialnega kot tudi iz političnega in manjšinskega vidika. Poslovalnica nudi namreč svoje storitve zlasti podjetjem. Slovenskim in italijanskim investitorjem so visoko kvalificirani zaposleni v veliko pomoč, saj dobro poznajo oba trga in oba finančna sistema. Med drugim ugotavljamo, da poslovne izmenjave med Italijo in Slovenijo stalno naraščajo, tako kot zanimanje slovenskih podjetij za italijanski trg. Škoda bi bilo, da bi se kljub pozitivnemu trendu odpovedali donosnim poslom in sodelovanju s pomembnimi slovenskimi podjetji z visoko boniteto.

Zaprtje tržaške podružnice bi nedvomno zelo negativno vplivalo tudi na gospodarski razvoj slovenske narodne skupnosti v Italiji in bi prekinilo gospodarsko sodelovanje med matico in svojo manjšino. Sami ste v eni izmed svojih prvih izjav povedali, da se boste zavzeli predvsem za čezmejno gospodarsko sodelovanje, zato vas vljudno prosim za konkretno pomoč, da bi se preprečilo zaprtje tako pomembnega finančno-gospodarskega središča.«

 

Besedilo: SKGZ Slovenska kulturno-gospodarska zveza

Trst, 17. marca 2014

Podobne teme: