Tržaška knjigarna v likvidacijo

Predsednika krovnih organizacij Slovencev v Italiji Drago Štoka (SSO) in Rudi Pavšič (SKGZ) sta pisala novemu ministru za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazdu Žmavcu, da bi ga seznanila s položajem Tržaške knjigarne ter iznesla predlog, ki bi rešil knjigarno iz kriznega položaja.

 

»Splošna gospodarska kriza«, sta napisala Pavšič in Štoka, »je zajela tudi druge knjigarne v naši deželi. Nekatere so prenehale z dejavnostjo, druge so v stečajnem postopku. Tržaški knjigarni se piše ista usoda, saj je v zadnjih letih beležila vidno zmanjšanje prodaje in visoke letne poslovne izgube. To je razlog, zaradi katerega se je dosedanji lastnik odločil, da bo dal knjigarno v likvidacijo. Lastnik je o svoji nameri obvestil predsednika obeh krovnih organizacij, ki sva začela takoj s pobudami, da bi našla primerno rešitev in preprečila zaprtje knjigarne.« V svojem dopisu sta Pavšič in Štoka poudarila, da Tržaška knjigarna ni izključno trgovsko podjetje, temveč gre za pomembno kulturno ustanovo v središču Trsta, v kateri potekajo številni kulturni, umetniški in literarni dogodki. Zaradi njene posebne vloge sta krovni organizaciji mnenja, da si tudi TK zasluži podporo iz javnih sredstev, tako kot druge kulturne ustanove in organizacije Slovencev v Italiji. V tem smislu sta si krovni organizaciji prizadevali v dve smeri. Iskali sta novega lastnika, ki bi nadaljeval dejavnost v knjigarni, ter javno finančno pomoč, ki bi knjigarni zagotovila nemoteno delovanje. Ministra Žmavca sta nadalje predsednika SSO in SKGZ seznanila, da sta glede morebitnega novega lastništva evidentirala slovenski založbi, ki delujeta v Trstu, in sicer založbo Mladika in Založništvo tržaškega tiska. Obe sta načelno sprejeli predlog. »Finančno rešitev sva našla v predlogu o prerazporeditvi finančne pomoči, ki jo RS letno namenja naši narodni skupnosti. V razpredelnici, ki sva jo naslovila na vaš Urad januarja letos, sva predlagala redni letni prispevek za Tržaško knjigarno. Predlagala sva nekakšno vsemanjšinsko solidarnostno pomoč v korist Tržaške knjigarne. Skratka nobenih dodatnih sredstev, le drugačno prerazporeditev finančne pomoči, ki jo Urad letno namenja naši narodni skupnosti.« Predsednika krovnih organizacij sta v pismu dodala, da prehod lastništva (in morebitna sprememba lokacije) bi zahteval enkratna zagonska sredstva, za katera računata tudi na pomoč iz Slovenije in krajevnih javnih uprav. Obenem sta ministra Žmauca zaprosila za čimprejšnje srečanje, da bi se našlo uspešno rešitev za Tržaško knjigarno.

 

Besedilo: SKKZ IN SSO

Trst, 11. marca 2014

Podobne teme: