Tržaška knjigarna mora poiskati ustreznejšo lokacijo

Predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze Rudi Pavšič je prepričan, da se bo lahko s skupnimi močmi premostilo krizo, v kateri se je znašla Tržaška knjigarna. Za njeno rešitev pa si morajo prizadevati vsi, saj gre za pomembno kulturno središče sredi mesta, ki je prav v zadnjih letih pokazalo, katere so lahko njegove razvojne perspektive.
S tem v zvezi se je SKGZ aktivno vključila v prizadevanja pri iskanju rešitve za Tržaško knjigarno. Pomemben je bil tudi literarni maraton, ki so ga priredili v TK in na katerem je izrazilo podporo res veliko kulturnikov in družbenopolitičnih osebnosti iz širšega obmejnega prostora.

SKGZ ceni odločitev lastnice knjigarne, Jadranske finančne družbe, ki je kot konkretno pomoč temu kulturnemu središču v stiski odpisala terjatve neizplačanih najemnin zadnjih treh let v višini 80 tisoč evrov in s tem izničila določene namige in kritike.
Tržaški knjigarni bi veliko pomagali že s solidarnostnim nakupom knjig. V tem smislu pozivam vse članice in člane SKGZ, da v prihodnje kupijo čim več knjig. Poziv velja tudi vsem tistim, ki si prizadevajo za obstoj in razvoj edine slovenske knjigarne v mestu.
Tržaška knjigarna potrebuje sistemsko rešitev, ki zadeva tako finančni kot prostorski aspekt in vsebinsko ponudbo. Doslej je knjigarna delovala izključno na tržni podlagi in ni bila deležna javnih podpor, kot jih dobivajo številne druge kulturne ustanove. Splošna gospodarska kriza in posledični padec prodaje knjig postavljata v resno nevarnost nadaljnji obstoj knjigarne. Potrebno bo najti primerno rešitev, ki gre v smer javne finančne podpore predvsem za vse tiste dejavnosti, ki se dogajajo v knjigarni in niso izrazito dobičkonosnega značaja.
Vse bolj jasno je tudi, da lokacija knjigarne ni več idealna, saj se je “tržnost” mesta preselila južno od tega območja. Poiskati bo treba ustreznejši kraj, pri čemer bi bilo lepo, če bi nam v teh naporih priskočile na pomoč tudi javne uprave.
Novi časi in nove tržne dinamike zahtevajo namreč tudi od manjših knjigarn, kot je TK, da širijo ponudbo, zato da so lahko vedno bolj zanimive in privlačne za obiskovalce-kupce.

Besedilo: Rudi Pavšič, predsednik SKGZ
Trst, 20. junija 2013

Podobne teme: