Knjižna polica

Mihael Glavan

Trubarjev album;
Romanje s Trubarjem

Izid kar enciklopedično temeljitega, dokumentarno bogatega Trubarjevega albuma sodi med dogodke, ki odmevno obeležujejo letošnji 500. jubilej rojstva Primoža Trubarja. Knjigo, ki obsega dvesto strani, je izdala Založba Mladinska knjiga iz Ljubljane.

Trubarjev album

Trubarjev album

 
Avtor knjige, dr. Mihael Glavan, dolgoletni vodja rokopisnega oddelka Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK), sodi med velike poznavalce Trubarja in njegovega časa. Pri sooblikovanju knjige je sodeloval tudi Klemen Kunaver, ki je zaslužen za odlično grafično opremo ter za prek tristo slikovnih prilog.

Sveži podatki o Trubarju

O Trubarjevem albumu je tekla beseda v začetku maja, na predstavitvi knjige. Oba recenzenta, urednik pri Mladinski knjigi Aleš Berger ter akademik prof. dr. Matjaž Kmecl, sta se v tehtno argumentiranih ocenah kar dopolnjevala. Njuna izvajanja lahko strnemo v ugotovitev, da smo prejeli resnično izredno kakovostno, vsebinsko odlično strukturirano, tudi izjemno aktualno delo o Trubarju, njegovem življenju in delu ter pomenu za slovenski in evropski prostor. Fascinantno je število povsem novih podatkov.

Izid albuma je omajal prepričanje, da po knjigi dr. Mirka Rupla o Trubarju iz leta 1962 ni mogoče o njem povedati veliko novega, zatorej bi morda zadostoval kar njen ponatis.

Časovni lok avtorjeve pripovedi o Trubarju obsega obdobje od otroštva v Rašici vse do leta 2008. Tedaj, točneje 3. marca, je pridobil NUK z nakupom od zasebnega lastnika v Izraelu Novega testamenta poslednji del, eno od vsebinsko najbogatejših Trubarjevih stvaritev. Do sedaj so znani le štirje izvirni primerki te knjige zunaj Slovenije.

Dr. Glavana je k pisanju knjige motivirala zlasti želja, da med mladimi preseže molk o Trubarju, ki nastane praviloma tedaj, ko se v osnovni in srednji šoli končajo njihova srečanja z učno snovjo o očetu slovenskega knjižnega jezika. Romanje je uporabil kot metaforo za Trubarjeva popotovanja skozi njegovo duhovno, jezikovno, literarno pa tudi dejansko življenje. Saj je bil človek, ki je na konju, oslu ali peš prepotoval večino slovenskih krajev in velik del Evrope. Zavzel se je za predstavitev celotnega Trubarjevega opusa, vključno s pismi (83), v sodobni jezikovni obliki. Tako bi lahko spoznali do sedaj mnogim nedostopno zakladnico njegovih sentenc, komentarjev, ugotovitev, refleksij. Ob tem še stilistično bogato oblikovanih, ki bi se gotovo dotaknile tudi sodobnega, za kulturo ter lepoto podajanja količkaj zainteresiranega bralca.

Struktura knjige

Knjigo, ki šteje šestnajst poglavij, je avtor razdelil na tri vsebinske sklope. V prvem spregovorijo Trubarjeva besedila kar sama, brez dodatnih komentarjev. Objavljena so v tako imenovanem prečrkovanem jeziku, nekaj je prevedenih iz nemščine.

Drugi veliki sklop zajema dokumentarno gradivo o Trubarjevih krajih in njegovih sodelavcih, literaturi, ki jo je uporabljal. Pri tem je opozoril, da Trubar v evropskem prostoru ni bil deležen molka, kot se mu je to dogajalo doma vse do Matije Čopa, saj je bil ves čas navzoč v strokovni teološki literaturi.

V zadnjem sklopu, Romanje v naš čas, nas dr. Glavan seznanja s Trubarjevo knjižno produkcijo, njenimi priredbami, pismi, raznimi listinami. Poudariti velja, da je napisal 26 izvirnih knjig, od teh 25 v slovenskem jeziku, eno pa v nemščini. To so predvsem svetopisemska besedila. Edina do sedaj neodkrita knjiga je Formula concordiae iz leta 1581. Vse so bile natiskane v Tübingenu.

Bogastvo informacij tudi za Slovence po svetu

Sporočilnost ter pravo bogastvo informacij Trubarjevega albuma nas navdajata s prepričanjem, da bodo po tem delu radi posegali tudi Slovenci v zamejstvu, zdomstvu in izseljenstvu. Posredovala jim bo vedenje o tem velikanu duha, evropsko cenjeni osebnosti, zaslužnemu za začetni, neustavljivi impulz razvoja slovenske kulture in omike. Saj je dobila po Trubarjevi zaslugi kultura evropskih kvalitet pri nas svoj »domicil« že sredi 16. stoletja. Želeti je nadalje, da bo postal Trubarjev album učni pripomoček v dopolnilnih šolah slovenščine na tujem. Prav tako, da bo to delo kmalu dosegljivo v knjižnicah tujih ustanov, zlasti izobraževalnih, ki se ukvarjajo s poučevanjem slovenskega jezika in literature.  

Na koncu naj dodamo, da je bil dr. Mihael Glavan ob svojem rednem delu dolga leta dejaven tudi na področjih krepitve stikov med Slovenci, ki sta jih »življenja sila, srca nemir« (O. Župančič, Duma) potegnila v svet. Mnogi od njih se ga spominjajo po njegovih predavanjih o slovenski literaturi ter njenih ustvarjalcih, organiziranih po različnih postojankah slovenstva, pa tudi, ko jih je v Ljubljani popeljal med slovenske knjižne zaklade v NUK-u.

I. M. 

Podobne teme: