NAPOVED dogajanja v zamejstvu od 7. do 18. 1. 2014

Knežji kamen

Prva letošnja številka tednika krške škofije »Nedelja« pa nas je spomnila, da je naš koroški prijatelj dr. Štefan Merkač (že 6. decembra) v neprekinjeni delovni vnemi preskočil med »abrahamovce«. V Šmihelu nad Pliberkom rojeni biolog in ekolog se je že med obiskovanjem Slovenske gimnazije v Celovcu ter med študijem na Univerzi v Gradcu aktivno in inventivno ukvarjal z gledališčem in lutkarstvom. Kot občinski svetnik v Železni Kapli (kjer zdaj živi z likovno umetnico Nežiko Novak) »vedno znova preseneča z izzivalnimi idejami«, ki jih od lanskega pomladnega prodora njegovih Zelenih v koroško deželno vlado uspešno razvija tudi tam. V ljubljanskem dnevniku »Delo« je Urban Červek 6.3.2013 predstavil njegovo dotedanjo inženirsko pisarno »Ecocontact«, 22.11.2013 pa njegovo vodenje projekta, po katerem naj bi Koroška do 2025 pri ogrevanju in proizvodnji elektrike postala neodvisna od fosilnih virov energije.Na zdravje, Štefan!

 

V torek, 7.1.2014 ob 19.00, ko bo v dvorani Matične knjižnice Kamnik (Ljubljanska cesta 1)

zanimiv pogovor dr. Reginalda Vospernika z akademikom prof.dr. Marjanom Kordašem o njegovi knjigi slovensko-nemških esejev »Jezik in identiteta / Sprache und Identität« ter o nemškem prevodu Kordaševe avtobiografske knjige »Engelsflügel in einem fremden Welt (Krilo angela)«. Marjan Kordašje sin koroškega pregnanca, veterinarja dr. Boštjana Kordaša (20.9.1899 Goriče/Görtschach – 6.1.1990 Kamnik). Mladostna leta, vključno z leti nemške okupacije, je preživel v Kamniku,. V Ljubljani je 1958 dokončal študij medicine ter od 1959 delal na Inštitutu za patološko fiziologijo, kjer je postavil laboratorij za elektrofiziologijo; od 1979 je bil redni profesor za patološko fiziologijo, od 1995 je član SAZU. Dvorni svetnik dr. Vospernik je bil profesor na Zvezni gimnaziji za Slovence v Celovcu, 1978–2001 njen ravnatelj. Tajnik in 1968–72 predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS). 1972–76 namestnik predsednika, 1982–86 predsednik Federalistične unije evropskih narodnih skupnosti (FUENS). Od ustanovitve 2003 je podpredsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS). Mdr. je bil glavni urednik revije Celovški zvon.

 

V četrtek, 9.1.2014 ob 18.00Muzej novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani (Cekinov grad, Celovška cesta 23) ob aktualni občasni razstavi »Prekomorci« vabi na predavanje tržaškega časnikarjaSaše Rudolfa »Prostovoljce zbiramo za osvoboditev Julijske krajine«.S podpisom pogodbe med Jugoslovanskim odborom iz Italije – JOI in vrhovnim poveljnikom britanskih sil na Bližnjem vzhodu Wavellom se je 22.5.1941 pričelo novačenje zajetih primorskih fantov v italijanski uniformi po britanskih taboriščih. Z zmagami zaveznikov v Afriki se je število prostovoljcev v gardnem bataljonu večalo in na koncu preseglo 4.500 mož, ki so se za osvoboditev Primorske v veliki večini pridružili prekomorcem. Elitno skupino so predstavljali padalci, ki so skrbeli za veze med partizani in zavezniki. Za komuniste v OF so bili padalci vohuni, zato so bili po vojni večinoma likvidirani. Saša Rudolf, nekdanji glavni urednik slovenskih radijskih in televizijskih programov RAI in prvi Slovenec v tržaškem pokrajinskem odboru, je sin Ivana Rudolfa, ki je v okviru JOI zbral tretjino poznejših prekomorcev in po katerem člane prvih zavezniških misij v Sloveniji imenujemo Rudolfovi padalci.

 

V petek, 10.1.2014 ob 11.00bo v predavalnici SR i.1.43 Univerzi v Celovcu (severni trakt) druga predstavitev projekta Mindoc – Manjšinskega informacijskega in dokumentacijskega centra – online arhivskega sistema. V okviru projekta evropskega teritorialnega sodelovanja sta obširno gradivo za www.mindoc.eu(ki bo dostopen od 10. januarja) pripravila ljubljanski Inštitut za narodnostna vprašanja ter celovški Slovenski znanstveni inštitut.

 

V petek, 10.1.2014 ob 20.30bodo v župnijski cerkvi sv. Justa v Podgori že petič zapored z božičnim, dobrodelnim koncertom počastili spomin na dr. Mirka Špacapana, 23.11.2007 mnogo prezgodaj preminulega otroškega zdravnika, deželnega svetnika in pokrajinskega odbornika ter vodilne osebnosti stranke Slovenska skupnost, vsestranskega kulturnega in športnega delavca ter voditelja slovenskih goriških skavtov. Nastopili bodo Mali godalni orkester SCGV Emil Komel (p.v. Noemi Cristiani), pianistka in pevka Angelca Špacapan, recitator Matej Klanjšček, MePZ Postojna (p.v. Mirka Ferlana) ter Simon Komjanc z nagovorom.

 

V nedeljo, 12.1.2014 ob 14.00bo v Katoliškem domu prosvete v Tinjah rektor Jože Kopeinig vodil ogled prenovljene kapele z mozaično sliko p. Marka Ivana Rupnika. Ponovno bo vodeni ogled vrhunskega dela sodobne sakralne umetnosti mogoč še naslednji dve nedelji, 19. in 26.1.2014 ob 14.00.

 

v soboto, dne 18.1.2014 ob 19.30bomo v dvorani nad Posojilnico v Bilčovsu predstavili knjigo spominov rojaka iz Moščenice pri Bilčovsu dr. Blaža Reichmana (1883-1952) »V rajnki Avstriji in v stari Jugoslaviji« ter odprli razstavo njegove snahe, slovenske slikarke in priznane ilustratorke Jelke Reichman. Prepeval nam bo domači MePZ »Bilka«. (Več podrobnosti o prireditvi v prihodnji okrožnici.)

 

Janez Stergar, Klub koroških Slovencev v Ljubljani in Inštitut za narodnostna vprašanja

Podobne teme: