Slovenske občine pomagajo ob poplavah v Srbiji in Bosni in Hercegovini

Lent

Predsednik Skupnosti občin Slovenije, Anton Štihec, je vse slovenske občine pozval, da po svojih močeh pomagajo prizadetim v poplavah v Srbiji in Bosni in Hercegovini. V Skupnosti občin Slovenije smo preko Mreže lokalnih oblasti JV Evrope (NALAS) prejeli prošnje za pomoč sorodnih združenj občin ob poplavah v Srbiji in Bosni in Hercegovini. Zaradi največjih poplav v zadnjih 120 letih na tem območju je več tisoč gospodinjstev popolnoma odrezanih od sveta, nekatere domove so pokopali plazovi, začela so se premikati minska polja, število smrtnih žrtev dnevno narašča.

 

 

Sekretariat Skupnosti občin Slovenije je tako stopil v kontakt s sorodnimi združenji občin s prizadete regije. Ta na spletnih straneh srbskega združenja občin in bosanskega združenja sproti objavljajo natančnejše potrebe prebivalstva po občinah v Srbiji in Bosni in Hercegovini. Občine v bosanski entiteti Republiki Srbski so trenutno še vedno več ali manj odrezane od sveta in nimajo električne energije, zato bo na spletnih straneh združenja občin Republike Srbske objavljen spisek potreb takoj, ko bo to tehnično mogoče.

V Skupnosti občin Slovenije so stopili v neposredni kontakt tudi z Rdečim križem Slovenije, ki je že v stalnem stiku s kolegi RK Srbije in RK Bosne in Hercegovine. Občine so tako bile obveščene, da se materialno pomoč zbira na vseh območnih izpostavah Rdečega križa po Sloveniji, prav tako pa tudi Veleposlaništvo Republike Srbije v Sloveniji in veleposlaništvu Bosne in Hercegovine.

V skladu z razmerami na terenu in ugotovljenimi sanacijskimi potrebami na sami infrastrukturi v prizadetih občinah, je sekretariat Skupnosti občin Slovenije stopili v kontakt tudi z URSZR. Glede na to, da bodo sanacijska dela na javni infrastrukturi zaradi stopnje uničenja zahtevna in dolgotrajna, bodo v Skupnosti občin Slovenije ob upadanju vode in ob upoštevanju napotkov in želja sorodnih združenj občin v Srbiji in Bosni in Hercegovini, slovenske občine pozvali k skupni pomoči pri odpravi posledic poplavna javni infrastrukturi.

Odziv slovenskih občin je zelo velik, saj v tem tednu malodane v vsaki lokalni skupnosti potekajo zbiralne akcije tako materialnih dobrin, kakor tudi finančnih sredstev, ki bodo dobrodošla tudi in predvsem ob sanaciji nastale škode.

 

Besedilo: Jasmina Vidmar, 20. 5. 2014

 

Ponosni smo na našo domovino Slovenijo

Pomagajmo ljudem ob katastrofalnih poplavah

Podobne teme: