90-letnica Karoline Škruba

Dolga in bogata življenjska pot Karoline Škruba, rojene Funkel

Luč sveta je zagledala 22. oktobra leta 1918 v slovenski družini v Svetem Miklavžu nad Laškem. Mladost je preživela v rojstnem kraju pri štiričlanski družini na kmetiji staršev do 18. leta starosti.

Fanta po imenu Anton Škruba, ki je prišel iz Francije na oddih na sosednjo kmetijo, je srečala po naključju. Bila je ljubezen na prvi pogled. Leto dni sta preživela ločeno, poročila sta se v rodnem kraju ter leta 1937 odpotovala v Francijo v mesto Merlebach, kjer je bil Anton Škruba zaposlen v rudniku rjavega premoga kot veliko število izseljencev in kjer sta si ustvarila dom in družino.
Karolina Škruba je kljub oddaljenosti obdržala zelo dobre stike z domovino, družino, sorodniki ter z Izseljensko institucijo, kot na primer s Slovensko izseljensko matico, s katero je sodelovala in poročala o delovanju tukajšnjih slovenskih društev, ki so delovala in združevala slovenske izseljence v rudarskem bazenu francoske Lorraine.

 
Na fotografiji od leve proti desni: predsednik društva Jadran gospod Franci Pouh, gospa Katarina Škruba, odbornik gospod Jean Marcel Kleczewski ter podpredsednik gospod Avgust Maruša.

Med drugo svetovno vojno sta bila z možem primorana bežati pred okupatorjem v del svobodne Francije. Dočakala sta konec vojne v mestu Pas de Calais in se zopet vrnila v Merlebach, kjer je mož nadaljeval delo v rudniku premoga.

V ta kraj se je preselilo že mnogo Slovencev, ki so iskali delo v tukajšnjem rudniku premoga in ustanovili več slovenskih društev, med njimi tudi društva Sava in Slavček. V zadnjem je sodelovala tudi Karolina Škruba. Leta 1966 sta se društvi združili v društvo Jadran, v katerem je bila gospa Karolina odbornica, nekaj časa pa tudi podpredsednica društva ter dolgoletna pevka v pevskem zboru.

Postala je dopisnica Slovenske Izseljenske matice ter revije Rodna grude. Poskrbela je za prehrano in prenočiščča za rojake v Franciji, za kulturne skupine, ki so prihajale iz domovine v Lorraine, da obiščejo in razvedrijo takrat mnogoštevilne slovenske družine v Franciji. Nihala je med domovino, slovenskim društvom ter možem, katerega je z ljubeznijo oskrbovala dolga leta pri zelo hudi rudarski bolezni.
Ostala je zvesta in požrtvovalna članica slovenskega društva Jadran, ki jo je imenovalo za častno odbornico.

Delegacija društva se je pod vodstvom predsednika Franca Pouha odločila, da obišče in čestita za tako visoki jubilej in da počasti eno najstarejših in najbolj požrtvovalnih članic društva v francoski Lorraini mesta Freyming-Merlebach.

Torej gospa Karolina Škruba, le tako naprej in še na mnoga leta!

Avgust Maruša 

Podobne teme: