Evropska Slovenija za boljšo prihodnost vseh

Svetovni slovenski kongres

V prostorih Svetovnega slovenskega kongresa se je 9. maja odvijala predstavitev zbornika Evropska Slovenija. Zbornik Evropska Slovenija je nastal na podlagi civilne iniciative mladih, generacije 30/40, ki si postavlja eno samo vprašanje: Kakšno Slovenijo hočemo? Na vprašanje odgovarja 20 avtorjev, vsak s svojim prispevkom, v katerem podajajo nekaj ključnih predlogov za prihodnost.

Dogodek je bil deležen izjemnega odziva, obiskalo ga je preko 80 gostov, med njimi tudi dr. Lovro Šturm, dr. Peter Jambrek, dr. Verica Trstenjak, dr. Dimitrij Rupel, ustavna sodnika dr. Mitja Deisinger ter Jan Zobec in še drugi eminentni gostje.
Zbornik so uvodoma predstavili uredniki in avtorji, dr. Matej Avbelj, dr. Jernej Letnar Černič, mag. Gašper Dovžan, dr. Andrej Rahten ter dr. Gorazd Justinek. Sledila je razprava, v kateri so posamezni udeleženci predstavitve pozdravili zlasti generacijsko avtonomnost zbornika ter njegovo evropsko usmeritev. Zbornik namreč prihaja ob pravem času, ko se v slovenskem prostoru vedno pogosteje pojavljajo dvomi o slovenski umeščenosti v evropski in transatlantski pravni, politični, ekonomski in nenazadnje vrednostni okvir.

Zbornik temelji na trditvi, da lahko o Sloveniji v prihodnosti govorimo le kot o Evropski Sloveniji. Konkretne predloge pa je treba izpeljati na načelih skupne politike, med katere zagotovo v prvi vrsti spada vzpostavitev primerne odgovornosti.
Iniciativa Evropska Slovenija pa na tej točki s svojim delom še ni zaključila. Naslednja javna razprava s predstavitvijo ideje zbornika bo 5. junija v Mariboru. Cilj je, da se zbornik približa čim širšemu krogu Slovencev.

Besedilo in foto: dr. Matej Avbelj, mag. Gašper Dovžan, dr. Jernej Letnar Černič, Miha Movrin

Podobne teme: