Mladi investicija, ki se vedno obrestuje

Ljubljana, 12. avgust 2013 – Ob mednarodnem dnevu mladih so nas na Mladinskem svet Slovenije povabili na novinarski zajtrk. MSS želi izpostaviti nekatere zaskrbljujoče trende s katerimi se soočajo mladi.

Za mlade se šteje vsako osebo, med 15. in 29. letom starosti, pri čemer je čas mladosti definiran kot obdobje med otroštvom in odraslostjo. To obdobje zaznamujejo premiki, situacije in odločitve, ki pomembno vplivajo na nadaljnjo življenjsko pot mladih. Odraslost v tem smislu razumemo predvsem kot točko v kateri je posameznica ali posameznik zaključil proces izobraževanja, se soočil z vstopom na trg dela oz. iskanjem prve zaposlitev, prvim reševanje bivanjskega problema oz. izselitvijo iz hotela Mama in z ustvarjanjem lastne družine, skratka z osamosvojitvijo.

V zadnjih letih je moč opaziti, da se točka odraslosti in s tem meja mladosti pomika vedno bolj navzgor, kar pa ima posledice za celotno družbo in je zagotovo problem oz. izziv s katerim bi se morala intenzivno ukvarjati tudi država. Položaj v katerem se mlade generacije srečujejo z oteženim doseganjem avtonomije pomeni namreč spreminjanje družbenih vzorcev in tokov, ki pomembno definirajo delovanje naše družbe in tudi same države.

 

Na mladih svet stoji

Na Mladinskem svetu Slovenije želijo v trenutni situaciji kot največji problem izpostaviti zaposlovanje, zaposljivost in zaposlenost mladih, saj ravno to najbolj vpliva na proces osamosvajanja. Ekonomska kriza je dodobra zamajala in tudi spremenila percepcijo procesa zaposlovanja mladih. Problemi s katerimi se na področju zaposlovanja mladih soočamo danes so posledica gospodarske krize in nezadostnih načrtnih sistemskih sprememb na tem področju.

Problemi mladih, ki kljub temu, da so naredili vse »prav« (se izobraževali, bili proaktivni v času študija, …), in sedaj ne morejo dobiti zaposlitve, ne smejo biti samo eden od problemov s katerimi se soočamo v času krize. Nihče ne more napovedati učinka t.i. izgubljene generacije, saj se to v naši družbi še ni zgodilo. Kaj bo s participacijo mladih pri nas, ki je, vsaj kar se tiče udeležbe v konvencionalnih procesih odločanja med nižjimi v Evropi? Kako bomo ohranjali medgeneracijske vezi in solidarnost?

Na Mladinskem svetu Slovenije so prepričani, da mladi predstavljajo izjemen potencial, ki pa ga naša družba ne zna izkoristiti. Mladi ne želijo privilegijev; želijo in zaslužijo pa si priložnost. Mladi smo investicija, ki se vedno obrestuje. Zato želijo ob današnjem mednarodnem dnevu mladih opozoriti na pomen vlaganja v mlade in v duhu osrednje teme letošnjega mednarodnega dneva, ki je namenjen mladim migrantom, pozvati vse institucije in odločevalce, da naredijo vse kar je v njihovi moči, da bo Slovenija ponovno postala dežela v katero se bodo mladi, ki bodo svoje izkušnje in znanje pridobivali tudi v tujini, vračali.

Besedilo: MS

Foto: arhiv MSS

Podobne teme: