PORABSKA VZORČNA KMETIJA TUDI ZA SLOVENIJO

Porabska vzorčna kmetija

Mag. Dejan Židan je prvi slovenski kmetijski minister, ki je obiskal Porabje in tamjašnji Razvojni agenciji Slovensko Porabje, ki jo vodi Andreja Kovač,zagotovil konkretno pomoč, in sicer v razvoju sadjarstva in pripravi kocepta vzorčne kmetije, ki bo sočasno tudi za Slovenijo. Po pogovovoru o razvoju kmetijstva, zlasti pa sadjarstva v Porabju, je minister mag. Dejan Židan odrpl sadjarsko razstavo, kjer so predstavili stare sorte jabolk, minister in generalni konzul mag. Drago Šiftar sta pred Slovenskim domom posadila slovensko sorto češnje vigred in slovensko sorto oreha elit, za zaključek pa je bil ogled sadovnjaka sadjarja Šandorja Labrica na Gornjem Seniku.

 

 

Začetki načrtnejšega razvoja sadjarstva segajo tri leta nazaj, ko je Razvoja agencija k sodelovanju povabila Kmetijski zavod Maribor. V vaseh ob meji, tako porabskih kot goričkih, so odlični pogoji za travniške nasade sadovnjakov. Te prednosti nameravajo izkoristiti, zato bodo kmalu začeli saditi prve sadovnjake in se hkrati pripravljali na predelavo sadja, tako v sokove, kuhanje žganja in za sušenje. Pri delih bodo svetovali strokovnjaki Kmetijskega zavoda Maribor, finančno bo prejokte podprlo slovensko ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V Monoštru so se dogovorili tudi za izdelavo projektov za majhno vzorčno kmetijo, da pridobijo izkušnjo, kako na takšni kmetiji preživeti ali normalno živeti, pri čemer bodo upoštevali smernice, ki veljajo za naravni in krajinski park, kamor spada Porabje. Načrte v kmetijstvu in sadjarstvu podpira tudi Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, je na pogovorih poudaril državni sekretar dr. Boris Jesih in dodal, da gre za usklajeno sodelovanje z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Besedilo in foto: Ernest Ružič
Moja Slovenija 10-12-2010

Podobne teme: