Srečanje in sprejem na finskem veleposlaništvu

Počastitev 20. obletnice Dneva samostojnosti in enotnosti Slovenije na Finskem ter srečanje slovenske skupnosti in slovensko-finskih prijateljev na veleposlaništvu Slovenije v Helsinkih

Veleposlanik Tone Kajzer in soproga sta v prostorih veleposlaništva Slovenije v Helsinkih v soboto 11. decembra 2010 za slovensko skupnost na Finskem in v Estoniji organizirala srečanje in sprejem v počastitev 20. obletnice slovenskega plebiscita. Veleposlanik Tone Kajzer je v kratkem nagovoru več kot 70 udeležencem srečanja tako iz Finske kot tudi iz Estonije – tokrat se je srečanja, izjemno slabemu vremenu navkljub, prvič udeležil tudi "estonski Slovenec" Klemen Slabina s hčerko Marjetko –  izpostavil pomen enotne odločitve slovenskih državljanov za samostojnost Slovenije, na referendumu leta 1990, ki je tudi tlakovala pot k vzpostavitvi neodvisne države Republike Slovenije, ki je bila razglašena 25. junija 1991. Ob tem je veleposlanik poudaril, da je praznovanje 20. obletnice plebiscita, ko smo Slovenci demonstrirali, da znamo v odločilnih trenutkih strniti vrste, še posebej pomembno tudi iz vidika sedanjega težkega trenutka, ko je potrebno sprejemati odgovorne rešitve, ki bodo aktivirale vse družbene potenciale s ciljem doseganja novega razvoja in blagostanja celotne družbe.

Veleposlanik se je na srečanju, kjer so slovenska skupnost in slovensko-finski prijatelji – srečanja se je udeležilo tudi ožje vodstvo Društva slovensko-finskega prijateljstva – skupaj okrasili božično drevo, na kratko predstavil tudi izjemno dobre in pozitivne izkušnje iz eno leto trajajočega programa in delavnic, ki ga izvaja Združenje slovenskih staršev in otrok na Finskem. Zahvalil se je soprogi Mileni Kajzer, ki je lansko leto podala pobudo za ustanovitev združenja staršev ter najaktivnejšim staršem. Ob tem je osebne zahvale izrekel "finskemu Slovencu" Dušanu Jovanoviču, ki je pripravil idejo zadnje delavnice, kjer so starši in otroci izdelovali "Gorenjske židane marele", in ki je za današnje srečanje pripravil tudi izvirne okraske v znamenju 20. obletnice plebiscita.


Na koncu se je veleposlanik zavzel, da bi dosedanji stiki in dobro sodelovanje med veleposlaništvom in Slovenci živečimi na Finskem ter v Estoniji še okrepili in poglobili. Prisotne je seznanil, da je Združenje staršev v sodelovanju z veleposlaništvom, na podlagi zelo pozitivnega odziva vseh udeležencev – staršev in otrok – na Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu že naslovilo vlogo in prošnjo, da bi se skromna finančna pomoč, ki smo je bili deležni v letošnjem letu, ko smo na delavnicah med drugim gostili tudi prof. Dušico Kunaver, nadaljevala tudi v 2011.  

Ob robu sprejema, ki so se ga udeležili tudi nekateri Slovenci iz krogov "starost" slovenske skupnosti na Finskem (med drugimi Jože Rozman, Branko Brelih in Dušan Jovanovič) ter "še vedno" najmlajša Slovenka na Finskem, lansko leto rojena deklica Maja Močilnikar, so veleposlanik in soproga ter osebje veleposlaništva pripravili tudi "domačo" pogostitev, soproga veleposlanika pa je v dogovoru z "Božičkom iz Laponske" poskrbela tudi za skromno obdaritev za vse slovenske otroke.

 

Milena Kajzer

Helsinki 11. december 2010

 

Moja Slovenija, 15.12.2010

Podobne teme: