Srečanje z nekdanjim obrambnim ministrom

Predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Tit Turnšek je v Ljubljani sprejel predsednika in organizacijskega tajnika SKGZ Rudija Pavšiča in Marina Marsiča. Srečanje z nekdanjim obrambnim ministrom je bila priložnost za poglobljeno razpravo o aktualnih tematikah v slovenskem prostoru. Predstavnika krovne organizacije sta predsedniku Turnšku orisala položaj slovenske narodne skupnosti v Italiji in prizadevanjaSKGZ za njen razvoj.

 

 

Na srečanju, ki je potekalo na sedežu ZZB v Ljubljani, so posebej izpostavili skrb za slovenski jezik v manjšinskem prostoru ter pozornost, ki jo mora tudi Republika Slovenija nameniti tematiki jezika. Dogovorili so se, da bodo jeseni v Trstu na razširjenem srečanju obeh vodstev razpravljali o tej temi, saj sta po mnenju obeh organizacij jezik in kultura najbolj prepoznavni značilnosti slovenskega naroda.

Na srečanju so obravnavali nekatera aktualna vprašanja in dejstvo, da se vse več uveljavlja zgodovinski revizionizem, kot kaže primer postavitve spomenika pripadnikom Slovenskega domobranstva, pomožnih nacističnih enot, v Grahovem pri Cerknici. Predsednik Turnšek je gosta iz zamejstva seznanil s pobudami ZZB, ki so tudi najvišje državne oblasti seznanile, da je slovenska država od osamosvojitve dalje dopustila, da se je razširil dokaj sovražen in negativen odnos do narodnoosvobodilnega boja, partizanskega gibanja in njegovega sodelovanja v zmagoviti zavezniški koaliciji. Hkrati je dovolila, da je revizionistični pogled na zgodovino privedel do potvarjanja zgodovinskih dejstev, ustvarjanja lažnih mitov, predvsem pa do rehabilitacije izdaje in kolaboracije.

 

Besedilo: SKGZ Slovenska kulturno-gospodarska zvezaTrst, 18. aprila 2014

Podobne teme: