Svetovni teden varnosti v prometu – Global Road Safety Week

Svetovni teden varnosti v prometu

Svetovni teden varnosti v prometu

Ljubljana, 7. maj 2013 – Začel se je svetovni teden varnosti na cestah, ki traja od 6. do 12. maja, v katerem želita Organizacija Združenih narodov (OZN) ter Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opozoriti na njuno potrebo po boljši zaščiti pešcev po vsem svetu. Hkrati želita prispevati k doseganju cilja, ki predvideva, da bi v cestnem prometu do leta 2020 rešili pet milijonov življenj.

The UN Global Road Safety Week to be held 6-12 May 2013 is dedicated to pedestrian safety. Requested by the UN General Assembly, the Week will draw attention to the urgent need to better protect pedestrians worldwide, generate action on the measures needed to do so, and contribute to achieving the goal of the Decade of Action for Road Safety 2011-2020 to save 5 million lives. Join the international community to ensure a fatality free Week and a significant and long-lasting contribution towards making walking safe for all.

Varna pot

V Sloveniji na področju varnosti v prometu gre pohvaliti delo zavoda Varna pot, ki ga sestavljajo žrtve prometnih nesreč ter njihovi bližnji, strokovnjaki ter simpatizerji, ki zahtevajo in pričakujejo varen, strpen in učinkovit cestno prometni sistem.

Na zavodu Varna pot pravijo: »Soustvarjamo sistem, v katerem je vsak od nas najpomembnejši element, zato nudimo pomoč žrtvam prometnih nesreč ter izvajamo preventivno-izobraževalne aktivnosti za otroke, mladostnike in odrasle. V njem sodelujemo vsi, ki smo besede “Tudi jaz lahko storim nekaj za večjo prometno varnost!” zamenjali z dejanji.«

V okviru Svetovnega tedna varnosti na cestah bodo izvedli preventivno – izobraževalne delavnice za naše najmlajše in hkrati najranljivejše udeležence v prometu – otroke.

Večina otrok vidi svet okrog sebe drugače kot ga vidijo odrasli. Za to je več razlogov. Najenostavneje lahko razumemo fizične razlike: otroci zaradi svoje velikosti ne vidijo prek zabojnikov, ograj, parkiranih avtomobilov, imajo zaradi hitre in neproporcionalne rasti rok in nog težave z ravnotežjem, ne ločijo dobro leve in desne, imajo ožje vidno polje kot odrasli, slabše lokalizirajo zvok – ne vedo npr. iz katere smeri prihaja hrup.

Poleg fizičnih posebnosti se otroci v prometu obnašajo drugače od odraslih tudi zaradi mnogih razlik, ki so bolj skrite: njihova pozornost je omejena, mišljenje je statično itd., kar z drugimi besedami pomeni, da lahko hkrati mislijo na manj stvari kot odrasli, njihovo pozornost hitreje pritegnejo nepredvideni dražljaji, težko predvidijo, kje bo določeno vozilo v določenem trenutku.

Ogroženost otrok v prometu (predvsem v starosti 5 -14 let) je zato v primerjavi s populacijskim povprečjem nesorazmerno velika.

Zavod Varna pot tako izvaja didaktične delavnice kot sta 4 Prometna deteljica in Ju3 na cesti, s katerimi želimo otrokom na zanimiv način predstaviti svet prometa, katerega aktivni udeleženci so tudi sami. Z didaktičnimi igrali, pedagoškimi igrami in demonstracijami predstavimo otrokom različne vloge, ki jih imajo v prometu kot potniki, pešci in kolesarji. Na ta način spoznavajo pomembnost odgovornega ravnanja v prometu -upoštevanje pravil, uporaba zaščitnih sredstev, zbranost in strpnost v prometu.

Vključevanje otrok v prometjenujno, saj to zahteva vsakdanje življenje. Zato je toliko bolj pomembno,da pravočasno dobijo izkušnje in informacije, potrebne za varno udeležbo v prometu.

Pripravil: V. K.

 

Podobne teme: