Svetovni dan prebivalstva 2013

Vsako minuto se na svetu rodi 255 prebivalcev. 11.julij so za svetovni dan prebivalstva  leta 1989 razglasili Združeni narodi, in sicer dve leti potem, ko je svetovno prebivalstvo doseglo pet milijard.

 

 

Danes je Zemlja dom več kot sedmim milijardam prebivalcev. Po ocenah ameriškega statističnega urada (US Census Bureau) se vsako minuto rodi približno 255 prebivalcev, umre pa jih približno 107. V letu 2013 se bo tako število Zemljanov povečalo za približno 78 milijonov.

Tudi v Sloveniji število prebivalcev raste, ne le zaradi velika števila rojstev, ampak tudi priseljevanja v Slovenijo. V Sloveniji se torej vsak dan rodi povprečno okoli 60 prebivalcev, umre pa jih vsak dan povprečno okoli 52; iz tujine se priselita povprečno približno dva prebivalca več, kot se jih v tujino odseli. Med prebivalci Slovenije je približno 17 % starejših, tj. starih vsaj 65 let, 14 % pa je otrok (tj. prebivalcev, starih manj kot 15 let). Po Eurostatovih projekcijah EUROPOP2010 bo leta 2050 v Sloveniji še vedno 14 % otrok, medtem ko se bo delež starejših znatno povečal, na 30 %. Tudi skupno število prebivalcev Slovenije naj bi se do leta 2050 nekoliko povečalo. (Statistični urad, 2013)

 

Besedilo: MS

Podobne teme: