Danes, 5. junij je Svetovni dan varstva okolja

Po podatkih Statističnega urada je v obdobju 2005–2010 v Sloveniji nastalo v povprečju skoraj 436 kg komunalnih odpadkov na prebivalca na leto, v EU-27 pa povprečno 520 kg odpadkov na prebivalca na leto. Okoljska naravnanost pa se je zakonsko pokazala leta 1993, ko je Slovenija dobila tudi prvi Zakon o varstvu okolja. V Sloveniji smo na osnovi teh dosežkov pred vstopom v EU imeli že zelo urejeno področje okoljske zakonodaje. Pri tem smo bili v boljšem položaju celo v primerjavi z nekaterimi starimi članicami, ob vstopu nam ni bilo treba prilagajati Zakona o varstvu okolja, nastavek za “evropske” podzakonske predpise je bil vzpostavljen, nekatere naše smo celo prirejali evropskemu povprečju.

 

Zanimivo vprašanje je kje smo danes v primerjavi z EU. Kako osveščeni smo v povprečju Slovenci, ko govorimo o našem odnosu do okolja? (ali se stanje na tem področju izboljšuje, slabša …?).

Obveščenost se izboljšuje, kar pa ni isto kot osveščenost. Z osveščenostjo v odnosu na predpise se sme računati le v podobnem razmerju kot v prometu. Manjka ustreznega nadzora in učinkovito ukrepanje. Problem, ki ga Zeleni Slovenije opažamo, je gotovo, da se slabo izvajajo podzakonski predpisi, ki jim danes pravimo »evropski«. Industrijsko onesnaženje se je zaradi propada nekaterih gigantov zmanjšalo, a ostaja prevelika izraba naravnih resursov. Vemo pa, katere vlade in kateri ministri so v zadnjih 20 letih vodili okoljsko ministrstvo.

 

Besedilo: Vlado Čuš

 

Kot zanimivost: Delež prebivalcev v EU-27, ki uporabljajo čistilne naprave za odpadno vodo z vsaj sekundarnim čiščenjem (podatki za zadnje razpoložljivo leto)


Vir: Eurostat

 

 

Podobne teme: