Avtobusna povezava med Celovcem in Ljubljano je nujno potrebna!

Zadnje tedne v medijih odmevajo kritike o avtobusni povezavi Alpe Adria Line med Celovcem in Ljubljano, zlasti s strani pripadnikov svobodnjaške stranke in opoziciije v koroškem deželnem zboru, češ da je to razmetavanje davkoplačevalskega denarja.

 

 

Dejstvo je, da je Alpe Adria Line pilotski projekt in da kot vsak posel potrebuje čas, da steče. Na Koroškem ni linijske povezave, ki bi izhajala brez podpore.Razen tega je treba upoštevati, da je kot linijska povezava štiri krat dnevno enkrat bolj zasedena kot drugič. Dejstvo je pa tudi, da je potreba po avtobusni povezavi dana in nujna, kot dokazujejo rastoče številke potnikov avtobusnega prevoza.  

Avtobusna povezava med Celovcem in Ljubljano  je nujna predvsem zaradi povezovanja v regiji, saj nam je Ljubljana geografsko bližja kot Dunaj, pa tudi zgodovinsko smo povezani. Potrebna je za povezovanje in sodelovanje ljudi v skupni regiji, saj gibanje ljudi v prostoru ne pozna meja. Vedno več Korošcev se odziva na ponudbe v Sloveniji, vedno več Slovencev prihaja na nakupe in turistične točke. Ne samo za izmenjavo v kulturi in turizmu  je potrebna avtobusna povezava, esencialnega pomena je pred vsem tudi za gospodarsko sodelovanje, za razvoj in krepitev gospodarstva, kajti čim bolj propustne in pretočne so meje, tem bolj to koristi razvoju regije. To lahko dobro opazujemo na avstrijskem Štajerskem, kjer je povezovanje med Avstrijo in Slovenijo samo po sebi umevno in zato gospodarstvo cveti.

Slovenska gospodarska zveza v Celovcu je bila že leta nazaj pobudnik  vzpostavitve čezmejne avtobusne povezave. Marca 2008 je pridobila tudi podporo ljubljanskega župana Jankoviča, avtobusni prevoznik Juvan je pridobil koncesijo za linijski promet, vendar na Koroškem čas še ni bil zrel. Zdaj živimo v novi klimi na Koroškem, z novo vlado, ki je projekt podprla in stoji za njim. Živimo v skupni alpsko-jadranski regiji, in prav razvoj tega prostora je ena od priorit Slovenske gospdoarske zveze v Celovcu.  

Zato čestitamo Mirku Zeichnu-Piceju za pogum in vztrajnost, da je vzpostavil redno linijo Alpe Adria Line med Celovcem in Ljubljano in ga bomo podpirali v njegovih prizadevanjih za ohranitev avtobusne povezave. Zavzeli se bomo, da bo dobil podporo pri gospodarskih in vladnih organizacijah v Republiki Sloveniji. Prepričani smo, da bodo gospodarski, turistični in kulturni subjekti v Avstriji in v Sloveniji, ki profitirajo od avtobusne povezave, podprli ta projekt, saj je pozitiven signal za razvoj naše regije.

 

 

Benjamin Wakounig, predsednik SGZ

Feliks Wieser, podpredsednik SGZ

Marina Einspieler-Siegert, direktorica SGZ

Podobne teme: