Beneški tednik dobil novega urednika

Slovenska kulturno-gospodarska zveza se zahvaljuje dolgoletni odgovorni urednici Novega Matajurja Jole Namor, ki s tem tednom zapušča vodilno mesto beneškega tednika. SKGZ obenem pozdravlja in želi veliko delovnih uspehov Mihi Obitu, novemu odgovornemu uredniku tednika Slovencev iz videmske pokrajine.

 

Novi urednik Miha Obit

Jole Namor je v vsem tem času znala primerno in uspešno voditi časopis, ki je postal odločilen spremljevalec dogajanja in razvoja Slovencev z Videmskega. Njeno vodilno vlogo v časopisu je prevzela v težkih, a obenem razvojnih časih popotresne obnove in velikih snovanj med organizirano stvarnostjo v Benečiji, ki so med drugim rodila nastanek dvojezične šole v Špetru.

Vodenje Novega Matajurja je združila s pomembnimi odgovornostmi v družbeno-političnem dogajanju. Več let je namreč vodila pokrajinsko vodstvo Slovenske kulturne-gospodarske zveze, v zadnjih letih pa predseduje vladnemu Paritetnemu odboru za izvajanje zaščitnega zakona.

Dolgoletna bivša urednica Jole Namor

Novi Matajur je v vseh desetletjih svojega izhajanja znal primerno in učinkovito posredovati svojim zvestim naročnikom in bralcem na Videmskem, v naši deželi in številnim emigrantom in njihovim potomcem stvarnost Slovencev na Videmskem. Opozarjal je na odprta vprašanja in postal eden od glavnih akterjev družbeno-političnega življenja naše narodne skupnosti. Povezoval je realnosti naših ljudi in organizacij v Nadiških, Terskih in Kanalski dolini ter Reziji, veliko prispeval k temu, da se je slovenski jezik in njegovo narečje širilo v beneške družine.

Veliko je zaslug, ki jih moramo pripisati tedniku Novi Matajur, in na tej uspešni poti je odločilno vlogo odigrala prav odgovorna urednica Jole Namor.

 

Besedilo: Rudi Pavšič, predsednik SKGZ

Trst, 28. avgusta 2013

Podobne teme: