Volitve v Evropski parlament

Ti odločaš!

Od 4. do 7. junija bo milijone Evropejcev imelo priložnost izvoliti svoje predstavnike v Evropskem parlamentu za naslednjih pet let. Ti bodo igrali pomembno vlogo pri oblikovanju evropske politične prihodnosti. V zadnjih petih letih je parlament sprejel dolgo vrsto odločitev – od takšnih, ki se zdijo rutinske, do prelomnic v delovanju Unije. Razprave so bile namenjene tako aktualnim političnim temam kakor tudi zapletenim tehničnim vprašanjem. Slovenci bomo svoje predstavnike v Evropskem parlamentu volili v nedeljo, 7. junija.

Poglejmo nekaj dosežkov Evropskega parlamenta v mandatu 2004-2009 na področjih, ki neposredno vplivajo na vsakdanje življenje evropskih državljanov:

1. V iztekajočem se mandatu je parlament sprejel zakonodajo, ki postavlja načela vračanja nezakonitih priseljencev in hkrati varuje njihove temeljne pravice.
2. Veliko je prispeval za večjo enakopravnost žensk in boljšo združljivost družinskega in poklicnega življenja.
3. Evropski parlament odloča o letnem proračunu in nadzira njegovo porabo.
4. Nižje cene gostovanja v evropskih omrežjih, preglednejše cene letalskih vozovnic in lažje najemanje posojil v tujini so nekateri od najpomembnejših dosežkov na področju varstva potrošnikov v zadnjih petih letih.
5. Podnebno-energetski sveženj zakonodaje, ki ga je parlament potrdil decembra lani, je pomemben korak pri doseganju 20-odstotnega zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov z 20-odstotnim izboljšanjem energetske učinkovitosti in povečanjem deleža obnovljivih virov na 20 odstotkov do leta 2020. Poslanci so postavili tudi zahtevne cilje za zmanjšanje avtomobilskih izpustov ogljikovega dioksida ter omejitve izpustov pri črpanju, predelavi in prevozu goriv.
6. Parlament je potrdil več zakonodajnih predlogov, ki omogočajo stabilnost in konkurenčnost finančnih storitev v Evropi ter hkrati varujejo interese potrošnikov.

Kaj je Evropski parlament?

Evropski parlament je edino neposredno izvoljeno telo Evropske unije. Trenutno 785 evropskih poslancev predstavlja državljane EU. Izvoljeni so vsakih pet let, v vseh 27 državah članicah EU in v imenu njenih 492 milijonov državljanov, vključeni pa so v poslanske skupine. Parlament je dejavno udeležen pri pripravi zakonodaje, ki vpliva na vsakodnevno življenje državljanov EU, kot je recimo zakonodaja o okoljski zaščiti, pravicah potrošnikov, enakih možnostih in podobno. Parlament je skupaj s Svetom pristojen tudi za letni proračun EU.

Kako se volitev udeležijo volivci v tujini?

Ko gre za volivce v tujini, te delimo na dve glavni kategoriji:

1. volivci, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno v Republiki Sloveniji in so torej vpisani v volilni imenik za območje volišča v Sloveniji ter so na dan glasovanja začasno v tujini (ne glede na razlog – zdomci);
2. volivci, ki so se izselili iz Republike Slovenije in so vpisani v posebni volilni imenik državljanov Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Republike Slovenije (izseljenci).

Zdomci se lahko prijavijo za glasovanje:

1. na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije, če je na tem diplomatsko-konzularnem predstavništvu (DKP) vzpostavljeno volišče;

2. po pošti v tujino.

Za obe obliki glasovanja se morajo prijaviti pri Državni volilni komisiji najpozneje do 8. maja 2009.

Izseljenci lahko glasujejo na naslednje načine:

1. na DKP-jih Republike Slovenije, če je na tem DKP-ju vzpostavljeno volišče in so vpisani v volilni imenik, ker gre za območje jurisdikcije DKP;

2. po pošti, pri čemer bodo volilni organi Republike Slovenije vsem izseljencem, ki so vpisani v posebni volilni imenik državljanov Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Republike Slovenije, poslali volilno gradivo za glasovanje po pošti, in sicer na naslov, s katerim razpolaga ministrstvo, pristojno za sestavo volilnega imenika.

Več podrobnejših informacij dobite na spletni strani Državne volilne komisije: www.dvk.gov.si.

Matea Jakin 

Podobne teme: