X. Vseslovensko srečanje v DZ

Vsako poletje se slovenski izseljenci, predsedniki izseljeniških društev, klubov in misij po svetu zberejo v Državnem zboru RS. Letos se je srečanje zgodilo 1. Julija 2010. Organizator tega tradicionalnega, že desetega Vseslovenskega srečanja je Komisija DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Potekalo je pod naslovom Skupni slovenski kulturni, gospodarski in znanstveni prostor: realnost ali utopija?

 

Beneški oktet s sopranistko Eliso Iovele.

 

V polni veliki dvorani DZ se je srečanje začelo z Zdravljico Beneškega okteta s sopranistko Eliso Iovele. Pozdravni nagovor je imel predsednik državnega Zbora Pavel Gantar, ki je pohvalil vsakoletno dobro obiskanost srečanja, ki govori o pomenu srečanja in konstruktivne izmenjave mnenj. Minister Boštjan Žekš je predstavil usmeritve Urada za Slovence po svetu in v zamejstvu, ki se ukvarja z združevanjem  in povezovanjem gospodarstvenikov in izdelavo seznama slovenskih znanstvenikov v tujini. Napovedal je tudi novost za naslednje leto – enotno srečanje Slovenskih izseljencev in zamejcev na Bledu, ki bo dopolnilo ali nadomestilo obstoječe prireditve. Zbrane je v imenu Komisije pozdravil tudi Miro Petek in poudaril pomen tega vsakoletnega srečanja.

 

Uvodni nagovor ministra Boštjana Žekša.

 

Miro Petek, predsednik Komisije o pomenu srečanja.

  
Med prvimi nastopajočimi izmed Slovenci iz tujine je bil Florjan Auser iz Avstralije, ki je kritično ocenil dosedanje razdrobljeno financiranje izseljeniških projektov in predlagal večji poudarek na povezovanju finančnih virov namenjenih izseljencem in »incoming« turizmom. Izpostavil je svoja srečanja s predstavniki Urada, predstavniki Turistične organizacije in drugimi predstavniki različnih ministrstev. V nadaljevanju je nastopila Martina Piko Rustja, ki je predstavila projekt pri oblikovanju skupnega znanstvenega prostora. Jernej Zupančič iz filozofske fakultete pa je razgrnil koncept globaliziranega slovenstva in skupni slovenski kulturni prostor v informacijski dobi.

Stane Kranjc govori o projektu zbiranja gradiva o Slovencih v Kanadi.

 
V nadaljevanju so nastopili različni govorniki. Zanimiva je bila predstavitev dela izseljeniških društev v Kanadi s strani Staneta Kranjca. Trudijo se izdelati zgodovinski arhiv kanadskih Slovencev, ki bi ohranil dediščino in spomin na priseljevanje v Kanado.

 

Stanislav Kobler in Zorko Pelikan.

V preddverju velike dvorane DZ so odprli razstavo Od izbrisa do prenove identitete, Slovenci v Bosni in Hercegovini 1530 – 2009. Avtor razstave je Stanislav Kobler.
 

Besedilo in foto: VE

Podobne teme: