Mednarodne izmenjave študentov

Študij v tujini – primerjalna prednost iskalcev prve zaposlitve

Od iskalca prve zaposlitve, ki je pred kratkim šele zaključil študij, nihče ne pričakuje veliko praktičnih
delovnih izkušenj. Takšen kandidat delodajalcu lahko ponudi le sveže pridobljeno teoretično znanje svoje stroke. Kljub temu nekateri kandidati prvemu delodajalcu ponudijo več – izkušnje s študijem v mednarodnem okolju. V času, ko svet postaja globalna vas, podjetja že dolgo ne poslujejo več le na notranjem trgu. Za uspešen obstoj podjetja na mednarodnem trgu pa je poleg stroke potrebno obvezno aktivno znanje tujih jezikov. Prav zaradi želje po pridobivanju novih znanj in osebnih izkušenj se vedno več tako slovenskih kot tujih študentov odloči za študij v drugi državi. Študijski programi so seveda različni – od semestrskih do večletnih.

Študij v tujini pa poleg novih znanj omogoča spoznavanje novih kultur in navad, sklepanje novih prijateljstev, kar preprosto širi posameznikovo obzorje, kar je pomembna socialna komponenta posameznikovega osebnostnega razvoja. Slovenski študentje so zlasti v zadnjih petih letih že aktivno začeli izkoriščati možnosti mednarodne izmenjave študentov, bodisi v okviru programov Evropske unije ali drugače. V Sloveniji imajo študentje ogromno možnosti za izmenjavo, saj ima že skoraj vsaka fakulteta program izmenjave študentov. Tisti, ki želite preživeti v Sloveniji vsaj en študijski semester, se obrnite kar neposredno na mednarodne pisarne slovenskih fakultet, kjer boste najverjetneje dobili največ konkretnih informacij o študiju. Poleg tega pa obstaja v Sloveniji še nekaj inštitucij, ki se ukvarjajo z mednarodno izmenjavo študentov.

Univerze v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem

Na spletnih straneh www.vpis.uni-lj.si, www.uni-mb.si in www.upr.si dobite informacije o poteku vpisa (roki za oddajo prijave, pogoji vpisa …) v programe visokošolskega študija Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem.

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU)

Mednarodna pisarna ŠOU nudi pomoč slovenskim študentom, ki želijo študirati v tujini ali opravljati prakso v mednarodno priznanih podjetjih, kot tudi tujim študentom pri študiju in opravljanju prakse v Sloveniji. Predvsem Recepcija za študente iz tujine, ki deluje v okviru mednarodne pisarne ŠOU, pomaga tujim študentom pri reševanju logističnih težav (nastanitev, avtobusna vozovnica, izdelava kartice gostujočega študenta, podpis pogodb …) in ostalih težav, ki utegnejo nastati v času bivanja v Sloveniji, organizira družabni program z namenom spoznavanja slovenske kulture, znamenitosti in omogoča tujim študentom predstavitve njihovih držav, kulture, jezika … Več informacij dobite na spletni strani www.sou-lj.si.

Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP)

Mednarodna pisarna ŠOUP sodeluje z mednarodno študentsko organizacijo AEGEE, ki mladim omogoča, da preživijo del počitnic na eni izmed številnih poletnih univerz ali pa se med letom udeležijo konference ali seminarja v najljubšem evropskem mestu. Kot novost so letos uvedli tudi celo paleto turističnih izletov, ki jih organizirajo čez vse leto. Več informacij o izmenjavah, delovnih praksah, načinih štipendiranja, prostovoljnih akcijah … dobite na spletnem naslovu www.soup.si.

CMEPIUS

Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) se ukvarja s koordinacijo programov EU s področja izobraževanja in usposabljanja – Socrates, ki je namenjen splošnemu izobraževanju, in Leonardo da Vinci, program poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja s podprogrami. Od lanskega leta pa CMEPIUS skrbi še za programa eLearning in Erasmus Mundus, ki vključujeta samo področje podiplomskega izobraževanja. Poleg tega je Center postal tudi nacionalna agencija za izvajanje izmenjav, ki so opredeljene v bilateralnih programih o izmenjavi študentov. CMEPIUS omogoča tudi pridobitev štipendij za zamejske Slovence in potomce Slovencev po svetu. Na spletnem naslovu www.cmepius.si lahko dobite vse informacije o pogojih študija v Sloveniji in pridobitvi štipendije za potomce slovenskih izseljencev brez slovenskega državljanstva, za kandidate iz zamejstva brez slovenskega državljanstva in za zdomce.

Ad futura

Fundacija Ad futura s sofinanciranjem študija in znanstvenega raziskovanja Slovencev v tujini kot tudi tujcev v Sloveniji spodbuja mednarodno sodelovanje in pretok študentov. Programi fundacije Ad futura vzpodbujajo zaposlovanje mladih strokovnjakov, ki so pridobili dodatno znanje v tujini, zlasti v gospodarstvu. Prav tako vzpodbujajo mobilnost tujih strokovnjakov v Slovenijo in zaposlovanje le-teh v gospodarstvu ter vrnitev Slovencev, ki so ostali v tujini, in njihovo vključevanje v pedagoško delo in razvojne projekte tako v javnih raziskovalnih organizacijah kot tudi v gospodarstvu. Na spletni strani www.ad-futura.si dobite več podrobnejših informacij o štipendiranju izobraževanja za Slovence in tuje državljane.

ERASMUS

ERASMUS je podprogram med študenti najbolj znanega programa SOCRATES, ki je namenjen vzpodbujanju evropskega sodelovanja med mladimi. V okviru podprograma Erasmus lahko študentje za obdobje od treh do dvanajstih mesecev, odvisno od tega, koliko časa program traja, dobijo finančno podporo, tako da del svojega rednega študija opravijo na eni izmed izobraževalnih inštitucij v državah EU. Danes je podprogram Erasmus odprt študentom iz 25 članic EU, Evropskega gospodarskega prostora, ki poleg držav EU vključuje še Islandijo, Liechtenstein in Norveško ter države kandidatke za članstvo v EU – Romunijo, Bolgarijo, Hrvaško in Turčijo. Zaradi bilateralnih sporazumov med slovenskimi in tujimi fakultetami je študijski program, ki ga študent opravi v tujini, v Sloveniji v celoti priznan. Več podrobnejših informacij dobite na spletnih straneh www.cmepius.si.

 

Matea Jakin

Podobne teme: