Srečanje med vodstvom SKGZ in deželnim odbornikom Giannijem Torrentijem

“Slovenska narodna skupnost je dodana vrednost v tem prostoru in kot takšno jo mora tudi deželna uprava upoštevati in z njo pozitivno interagirati.” V to je prepričan deželni odbornik za kulturo Gianni Torrenti, ki se je 18. junija sestal z vodstvom SKGZ na sedežu krovne organizacije v Trstu.

 

V svojem uvodnem razmišljanju je deželni predsednik SKGZ Rudi Pavšič izpostavil zadovoljstvo, da je prišlo na Deželi do političnih sprememb, saj je bila izkušna s prejšnjo deželno večino vse prej kot dobra. Od deželne večine in vlade, ki jo vodi Debora Serracchiani pa pri SKGZ pričakujejo, da se bodo ustvarili vsi pogoji za celovit razvoj odnosov in sodelovanja ter da se bo začel vendarle udejanjati deželni zaščitni zakon. Pavšič je poudaril potrebo po tesnejšem dogovarjanju med Deželo in Rimom kar zadeva uresničevanja zaščitnega zakona, potrebne pa so tudi spremembe v dosedanjem utečenem sistemu financiranja manjšinskih ustanov ter smotrnejše uporabe razpoložljivih sredstev. To naj bo predmet pogovorov znotraj deželne posvetovalne komisije.

Deželni odbornik Torrenti je podprl izkazana pričakovanja ter posebej podčrtal potrebo po redefiniciji odnosov do naše narodne skupnosti, ki morajo sloneti na pozitivni kontaminaciji in tesnejšem povezovanju. Poudaril je tudi pomembno vlogo, ki jo obe manjšini odigravajo v tem prostoru ter se zavzel za tesnejše sodelovanje Dežele FJK z Republiko Slovenijo. S tem v zvezi je bila posebej izpostavljena potreba po ponovni oživitvi mešanih delovnih omizij, v okviru katerih je uspešno delovalo tudi manjšinsko omizje. Srečanje med deželnim odbornikom in vodstvom SKGZ je nudila priložnost za poglobljeno analizo trenutnega stanja znotraj naše skupnosti in njenih razvojnih možnosti. Beseda je tekla tudi o narodnih domovih pri Sv. Ivanu in v ulici Filzi ter o njuni uporabnosti.

 

Besedilo: Marino Marsič

Podobne teme: